تبلیغات

شبکه افق با «هواي تازه» به کمک مرال‌ها مي‌ رود

شبکه افق با «هواي تازه» به کمک مرال‌ها مي‌ رود

مهر/ نوزدهمين قسمت مجموعه «هواي تازه» شبکه «افق» با موضوع تلاش جمعي از جوانان شمالي براي حفاظت از مرال ها در فصل جفت گيري روي آنتن مي رود.
مجموعه «هواي تازه» چندي است که با موضوع محيط زيست کشور و مخاطراتي که بخش هاي مختلف آن را تهديد مي کند از شبکه افق پخش مي شود.

تاکيد بيشتر اين برنامه روي اين مساله است که مردم چه وظيفه اي در قبال محيط زيست پيراموني خود دارند و چه کارهايي مي توانند براي رفع اين خطرات و همچنين حفظ منابع طبيعي انجام دهند.

در نوزدهمين قسمت اين مجموعه به مرال هاي منطقه شمال کشور و فصل جفت گيري آنها از اواسط شهريور تا اواخر مهرماه اشاره مي شود و آنها طي اين زمان، آسيب پذير مي شوند به همين دليل برخي شکارچيان هم فرصت را غنيمت شمرده و به شکار آنها مي پردازند.

«هواي تازه» در اين قسمت با گروهي از مردم بومي منطقه همراه مي شود که با کمک محيط بانان، فضايي را براي محافظت از مرال ها در اين فصل از سال فراهم مي آورند و از آنها در مقابل شکارچيان حراست کنند.

«هواي تازه» مجموعه اي به تهيه کنندگي علي وفايي زاده است که امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ساعت ۲۰ و تکرار آن در ساعت هاي ۸:۳۰ و ۱۳:۳۰ روز بعد از شبکه افق پخش مي شود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات