تبلیغات

چهره ها/ «لادن طباطبايي» و دخترش در حال استانبول گردي

  X  

چهره ها/ «لادن طباطبايي» و دخترش در حال استانبول گردي

برترين ها/ لادن طباطبايي و دخترش سها در حال استانبول گردي. هر جايي از اين تاج گل ها ديديد شک نکنيد که طرف يا در استانبول است، يا تازه از آنجا آمده يا برايش از استانبول سوغاتي آمده است! يک چيزي مثل زعفران و عطر مشهد است اين تاج گل!

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات