تبلیغات

محدودیت‌ها ترافیکی دهم فروردین

از مرکز مدیریت راه های کشور، محدودیت ها یا ممنوعیت های ترافیکی امروز"دوشنبه دهم فروردین ماه ۹۴" به شرح زیر تا شانزدهم فروردین ماه ۹۴ اعلام شد.

الف – كليات:
۱- عبور و مرور انواع موتورسيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها، بزرگراهها و محورهايي كه ضرورت ايجاب کند ممنوع خواهد بود.
۲- درتمامي محورهاي برون شهري كه درايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي‌گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسدشدني، از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل از وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي¬گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي¬شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.

ب-عمليات اجرايي :
۱-محور كرج- چالوس :
۱- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج- چالوس وبالعكس ممنوع است.
۲- محور هراز :
۱- تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع است.
۳- محورهاي اصلي استان بوشهر :
تردد انواع كاميونهاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني امروز در محورهاي اصلي استان بوشهر ممنوع است.
۴- محور ايذه –شهركرد و بالعكس :‌
تردد كليه اتوبوس هاي كاروان راهيان نور امروز در محور فوق ممنوع بوده و مسير اهواز-انديمشك-خرم آباد-اليگودرز-اصفهان-شهركرد بعنوان مسير جايگزين معرفي مي گردد.
۵- محدوديتهاي جابجائي محمولات ترافيكي :
جابجايي محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راههاي اصلي برون شهري كشور امروز صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داراي ضرورت ملي، حسب تشخيص مرجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر مي گردد.
۶- رانندگان انواع وسايل نقليه باربري وحاملين موادسوختي و فاسد شدني ، هنگاميكه فاقد بار مي باشند در محورهايي كه محدوديت تردد تريلر،كاميون و كاميونت اعمال مي گردد مجاز به تردد نیستند.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات