تبلیغات

نرخ کارت‌ های اعتباری سالانه مترو

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: کارت‌های یکساله‌ مترو مبلغش ۸۰ هزار تومان است و تا ۱۲۰ هزار تومان اعتبار دارد.

 شهرخبر: محسن نایبی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در خصوص کارتهای بلیت یکساله مترو گفت: ما دو رقم کارت داریم، یکی کارتهای اعتباری معمولی که از 2 هزار تومان آغاز و تا 50 هزار تومان اعتبار دارد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: هزینه خود کارت هم 1500 تومان است، ما به شهروندان توصیه می‌کنیم افرادی که از این کارتها استفاده می‌کنند در هنگام خروج از مترو هم کارت بزنند، چرا که هزینه براساس مسافت تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: کارتهای یکساله‌ای داریم که مبلغش 80 هزار تومان است و تا 120 هزار تومان اعتبار دارد. این کارتها هم مبلغ‌دار و هم اعتبار یکساله دارد و اگر تا یک سال استفاده نشود، بعد از آن بلااستفاده خواهد بود.

نایبی در خحصوص کارتهای مشترک بین اتوبوسرانی و مترو گفت: این کارتها 120 هزار تومان است و تا 150 هزار تومان اعتبار دارد.

وی همچنین در خصوص کارتهای اقشار خاص جامعه گفت: برای جانبازان کارتهای مخصوصی در نظر گرفته ایم و همچنین کارتهای منزلتی برای سالمندان صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در خصوص بلیت‌های تک‌سفره و دو سفره گفت: قیمت بلیت تک‌سفره 600 تومان و بلیت دو سفره 1000 تومان است. این در حالی است که سال گذشته قیمت بلیت تک‌سفره 500 تومان و قیمت بلیت دو سفره 800 تومان بوده است.

به گفته نایبی، در کارت‌های اعتباری برای هر سفر 50 تومان به هزینه اضافه شده است و خیلی رقم بالایی امسال افزایش نداشته‌ایم.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات