تبلیغات

آخرين خبر درباره تأثير گرانی سوخت برقيمت حمل و نقل شهری

مديرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري اعلام کرد که با هماهنگي‌هايي که با انجمن‌هاي صنفي رانندگان جاده‌اي صورت گرفت قرار است هيچ گونه افزايش قيمتي در هزينه جابه‌جايي مسافران در مقطع کنوني نداشته باشيم.

شهرخبر: محسن حاجي اسماعيلي درباره تأثير افزايش نرخ سوخت بر روي قيمت جابه‌جايي مسافر با ناوگان عمومي جاده‌اي کشور گفت: با هماهنگي‌هايي که با انجمن‌هاي صنفي در اين خصوص صورت گرفته آن‌ها درخواستي براي افزايش قيمت ارائه نخواهند کرد.

مديرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور تأکيد کرد: انجمن‌هاي صنفي مسافر و به تبع آن رانندگان جاده‌اي با اين تصميم منطقي خود شعار امسال را عملي و محقق کرده‌اند.

وي با يادآوري اينکه هرگونه افزايش قيمت حمل و نقل در شرايط کنوني اثر رواني در پي دارد ادامه داد: ثبات نرخ جابه‌جايي مسافر در اين شرايط از ضروريات بود که اين مهم با کمک رانندگان در حال محقق شدن است.

حاجي اسماعيلي با بيان اينکه اين افزايش نرخ سوخت تأثير ناچيز و اندکي بروي هزينه‌ها حمل دارد٬ گفت: اين هزينه‌ها از سوي خود رانندگان مديريت مي‌شود و افزايش قيمتي وجود نخواهد داشت.

مديرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گفت: در صورتي که مردم افزايش قيمتي را مشاهده کردند٬ مي‌توانند با سامانه 141 تماس برقرار کنند و موارد اعتراضي خود را از اين طريق به مسئولان مربوط اطلاع دهند.

پيش از اين داوود کشاورزيان رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گفته بود طبق محاسباتي که همکاران ما انجام داده‌اند افزايش قيمت گازوئيل تأثير مستقيم ۲ درصدي در حمل و نقل مسافر خواهد داشت و اگر تأثير تورمي غير مستقيم افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را نيز در اين بخش محاسبه کنيم اين تأثير کمتر از ۳ درصد خواهد شد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات