تبلیغات

مسیر تاکسیرانی میدان ونک ساماندهی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 از ساماندهی مسیر تاکسیرانی میدان ونک به ده ونک و کاهش زمان سفر در معابر شهری این محدوده خبر داد.

شهرخبر: مهندس علی فغانی اظهار داشت : به منظور ساماندهی و کاهش مشکلات سیستم حمل و نقل عمومی ازجمله خطوط تاکسیرانی منطقه سه و با توجه به عدم وجود خط اتوبوس به دلیل عرض کم معبر از میدان ونک به میدان ده ونک - خط  مسیر خط 311 -  اصلاح و ساماندهی شد.
 
مهندس فغانی در ادامه تصریح کرد:  با عنایت به اینکه مسیر یاد شده تنها  مسیر اصلی در این محدوده     می باشـــد وحجم بالای خودروهای مسیر و تراکم ترافیک و ایجاد طول صف در تقاطع خیابان های آفتاب و سئول و نهایتاً خیابان ونک و براساس مطالعات ترافیکی انجام گرفته و پساز بررسی راهکار های مختلف، آمارگیری و سنجش احجام ترافیکی معبر، با هماهنگی پلیس راهور منطقه، به منظور کاهش حرکت های تداخلی، تاخیر و تراکم تقاطع های واقع در محدوده مورد مطالعه، افزایش عملکرد خیابان های خدامی، تک، عطار  و نیروی انتظامی به صورت لوپ یکطرفه  برای ساماندهی جهات حرکتی شبکه در نظر قرار گرفت .
 
وی افزود: در این راستا  نسبت به اصلاح هندسی جزیره ضلع جنوب میدان عطار به منظور تثبیت تغییر جهات حرکتی اجرایی شد و همچنین اقدام به نصب علایم و تجهیزات ایمنی و تابلوهای هدایت مسیر و انجام اصلاحات هندسی مرتبط با طرح به فوریت انجام شد.
 
مهندس فغانی اظهار داشت : طبق مصوبات کمیته شبکه معابر و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نسبت به اصلاح هندسی معبر، جابجایی، نصب تابلوهای راهنمای مسیر و خط کشی محل توقف خودروها اقدام شد.
 
مهندس فغانی در ادامه با اشاره به اینکه نصب جزایر میانی با هدف ایجاد ایمنی مناسب و تسهیل در روان سازی معبر انجام شده است افزود:  با اجرای طرح ترافیک محدوده با کاهش تقریبی زمان سفر هشت الی ده دقیقه به صورت میانگین، عدم تجمع مسافر در مبداء و مقصد مسیر، آرامسازی و افزایش سطح ایمنی تردد عابران پیاده با توجه به یکطرفه شدن معابر مورد اشاره و افزایش سرعت وسایل نقلیه ناوگان عمومی منطقه انجام شده است و روان تر شدن جریان ترافیک به دلیل تغییر جهات حرکتی معابر، افزایش ظرفیت و در نهایت  ارتقاء و افزایش رضایتمندی شهروندان و مسافران این مسیر پر تردد را در پی داشته است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات