تبلیغات

جای پارک خودروهای نمایشگاه داران خیابان بهشتی به خطوط اتوبوس تبدیل می شود

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: با اجرای طرح اتوبوس در خیابان بهشتی- مطهری امکان پارک در طرف دیگر خیابان وجود خواهد داشت و اولویت شهرداری با توسعه حمل و نقل عمومی است.

جای پارک خودروهای نمایشگاه داران خیابان بهشتی به خطوط اتوبوس تبدیل می شودشهرخبر: سید جعفر هاشمی تشکری، در خصوص رفع نواقص و ایرادات اجرای طرح اتوبوس خیابان بهشتی- مطهری اظهار داشت: اجرای طرح اتوبوس خیابان بهشتی- مطهری با هدف توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان اتوبوس و مترو انجام خواهد شد.

وی در ادامه افزود: نبایستی اقدامی کنیم که مردم از نقش سازنده سیستم حمل ونقل عمومی بی بهره بمانند. حمل ونقل عمومی حق مردم و از وظایف شهرداری است که کمک به توسعه و تکمیل آن کند. این که خطوط اتوبوس رانی را در کجا به بهره برداری برسد، از طریق کارشناسی و تقاضای مردم و شهروندان به معاونت حمل و نقل ترافیک ارجاع و شهرداری آن را اجرایی خواهد کرد.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان این که نتایج آمارگیری و نظرات کارشناسان به گونه ای بوده است که بایستی در خیابان بهشتی- مطهری خط اتوبوس ایجاد شود خاطرنشان کرد: به دلیل وجود تعداد زیادی از نمایشگاه داران خودرو در خیابان بهشتی و مطهری و سد معبری که کاسبان این خیابان انجام داده اند، لازم دانستیم برای تردد راحت و آسان شهروندان تهرانی جای پارک خودروهای نمایشگاه داران را به خط اتوبوس اختصاص دهیم که از نقاط مثبت اجرای این طرح خواهد بود.

هاشمی تشکری در ادامه تصریح داشت: با اجرای طرح اتوبوس در خیابان بهشتی- مطهری امکان پارک در طرف دیگر خیابان وجود خواهد داشت و اولویت شهرداری با توسعه حمل و نقل عمومی است نه تامین جای پارک خودروهای شخصی و خودروهای نمایشگاه داران.

وی گفت: قطعا به اعضای شورای شهر تهران اعلام شده است که چنانچه طرح و پیشنهاد دیگری خواهند داشت، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری این آمادگی را خواهد داشت که آن را لحاظ کند.
222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات