تبلیغات

میزکار جدید شبیه صندلی دندانپزشکان

5575

این  صندلی مناسب برای کارمندان طراحی شده است تا نحوه نشستن آن ها را تنظیم کند به گونه ای که مانع بروز آسیب به بدنشان خوهد شد شکل و طراحی آن شبیه صندلی های دندانپزشکی است

کارشناسان نوعی میز کاری طراحی کرده‌اند که برگرفته از صندلی دندانپزشکان است و به کارمند اجازه می‌دهد در حالت‌های ایستاده، نشسته و حتی حالت دراز کشیده به کار با کامپیوتر بپردازد.

4556

عمومی

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات