تبلیغات

تلاش مالزي براي افزايش حضور زنان در بازار کار

ايسنا/ دولت مالزي در تلاش است تا سهم زنان از نيروي کار اين کشور را افزايش دهد.

نجيب تون رزاق، نخست وزير مالزي گفت: دولت تدابير مختلفي در پيش گرفته است تا از اين طريق، مشارکت زنان در بازار کار را تا سال 2020 به 59 درصد افزايش دهد.

وي تصريح کرد: تدابير و برنامه‌هاي لازم در اين خصوص در برنامه يازدهم توسعه اقتصادي مالزي گنجانده شده است و به تدريج عملياتي خواهند شد.

وي افزود: وزارت زنان، خانواده و توسعه جامعه مالزي با مشارکت کورپوراسيون استعداد مالزي برنامه‌اي اجرا مي‌کند که هدف از آن ترغيب زنان بااستعداد براي بازگشت به محيط‌هاي کاري است.

نخست وزير مالزي اظهار کرد: دولت ماه مي سال گذشته هدفي براي خود تعيين کرد تا سال 2016 سهم زنان در پست‌هاي مديريتي را به حداقل 30 درصد افزايش دهد و اين نشان دهنده اهميت زنان در مالزي و تلاش دولت براي توانمندسازي آنهاست.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات