تبلیغات

رازداري به رسم خدا

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 20:05

رازداري به رسم خدا

خراسان/ حضرت رضا(ع): مؤمن، مؤمن واقعى نيست، مگر آن که سنّتى از پروردگارش در او باشد و آن، پوشاندن راز خود است.
مولوي
من پشيمان گشتم اين گفتن چه بود؟ ليک چون گفتم پشيماني چه سود؟
نکته اي کآن جست ناگه از زبان همچو تيري دان که آن جست از کمان
وا نگردد از ره آن تير اي پسر بند بايد کرد سيلي را ز سر
چون گذشت از سر جهاني را گرفت گر جهان ويران کند نبود شگفت
حسيني - در شماره هاي پيش از «بخشايش» و «سکوت» گفتيم. اينک امام رئوف راهبرد ديگري پيش رويمان مي گذارد: "رازداري"؛ فضيلتي براي گرفتن رنگ و بوي خدا . کسي به عالم پيچيده در رمز و راز هستي راهي دارد که رازداري اش را اثبات کند و سينه اش مأمني براي نگهداري و نگهباني گنجينه هاي معرفتي شود. براي رسيدن به اين درجه بايد تمرين کرد. رازداري ارتباط مستقيم با ميزان وسعت رواني و ظرفيت روحي دارد. اگر در حفظ اسرار خود و ديگران ناتوانيم و نمي توانيم در صندوقچه دل سخني را پوشيده نگه داريم، نشانه کم ظرفيتي و ناتواني است که بايد هرچه زودتر اين عيب از ميان برود.
در مسيردستيابي به سنت خدايي رازداري
1 -آگاه باشيد
منظور آگاهي از ميزان وسعت و ظرفيت رواني و روحي خودتان است. نکته مهم در اين امر اين است که اگر متوجه شديد گنجايش و ظرفيت رازداري را نداريد، حتما بايد فکري بکنيد و کاري براي خودتان انجام دهيد و اين کاستي را جبران کنيد و گرنه دچار خسران خواهيد شد.
هر انساني براي حفظ ارتباطات خود و براي زندگي مسالمت آميز و آميخته به مهر و راستي بايد صفات نيکويي داشته باشد که يکي از مهم ترين آن ها مورد اعتماد بودن است و مردم از ميزان رازداري و تعهد شما در حفظ اسرارشان قابليت مورد اعتماد بودن شما را مي سنجند.
از هر لحظه خود آگاه باشيد. به ويژه در لحظاتي که ديگران با شما سخني در ميان مي گذارند، به خود نهيب بزنيد و بگوييد که بايد از آن سخن نگهباني کنيد.
2- سخنان خود را پوشيده داريد
کسي که نمي تواند راز خود را نگه دارد از حفظ اسرار ديگران نيز ناتوان است. اگر نمي توانيد سخن خود را پوشيده داريد، چگونه انتظار داريد ديگري آن را حفظ کند؟ پس هر وقت خواستيد سخن مهمي را با کسي در ميان بگذاريد، از خودتان بپرسيد آيا ضرورت دارد به او بگويم؟ اگر ضرورت نداشت اين کار را نکنيد. تمرين کردن با همين تذکرات دروني به خودتان، شما را در اين زمينه توانمند مي سازد.
تمرين
در مقابل آينه بايستيد و به چشمان خود خيره شويد و بي پرده و بي پروا بپرسيد: "آيا من نمي توانم سخنانم رادر سينه ام نگه دارم؟" باز هم به خود نگاه کنيد. در ژرفاي درونتان فرو رويد و به اين سؤال بينديشيد. با خودتان صادق باشيد و واقعي به موضوع نگاه کنيد. فهرستي از سخناني که نبايد به ديگران مي گفتيد ولي گفتيد، تهيه کنيد. ابتدا به اسرار خود و سپس به اسرار ديگران که برملا کرده ايد،بينديشيد و آسيب هايي را که هر کدام برايتان داشته، در مقابل آن بنويسيد. خواهيد ديد کم ترين آسيب اين افشاسازي، احساس شرم، بي اعتمادي و تنفر از خودتان است، اين کمترين آسيب، بزرگ ترين مانع براي زندگي معنوي است. از اين لحظه به بعد تصميم جدي بگيريد که اين اصل طلايي را رعايت کنيد. بنابراين از امروز هر سخن مهمي را که جزو اسرار خودتان يا ديگران است و شما نزد خود نگه داشتيد مي توانيد اين موفقيت را در دفتري ثبت کنيد. با افزايش موارد اين فهرست از موفقيت خود در حفظ راز احساس خوشايندي خواهيد داشت که اين احساس شما را در اين راه توانمندتر مي کند.
بدانيم: کساني که اسرار و سخنان ديگران را آشکار مي کنند، افرادي بسيار ضعيف هستند که از احساس خودکمتربيني و حقارت رنج مي برند. آنان چون احساس مي کنند چيزي براي جلب نظر و توجه ديگران به سوي خود ندارند، با افشاسازي و نقل قول اخبار و حديث ديگران، به ناچار و زحمت، توجهي براي خود فراهم مي کنند. فراموش نکنيد همگان توانايي فهميدن اين ضعف را در اين اشخاص دارند، اجازه ندهيد تفسير ديگران از شما چنين شخصيتي باشد.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات