تبلیغات

"مرکل" خواستار تغيير قانون پناهندگان اروپايي شد

"مرکل" خواستار تغيير قانون پناهندگان اروپايي شد

تسنيم/ صدر اعظم آلمان با توجه به هجوم بالاي پناهندگان قانون پناهندگي فعلي اروپا را موثر ندانسته و خواستار تغيير و مدرن سازي آن شد.

به نقل از روزنامه "تاگس اشپيگل"، "آنگلا مرکل"، صدر اعظم آلمان نوسازي و مدرن سازي قانون پناهندگي اروپايي را ضروري دانسته و گفت: در چنين هجوم بالاي پناهندگان ديگر حمايت هاي مرزي در بلند مدت کارآيي ندارد.

وي که شب گذشته در باشگاه صنعت دوسلدورف سخن مي گفت همچنين تصريح کرد که پيمان دوبلين چنين ضعف هايي دارد که در هر صورت ما بايد آن را تغيير دهيم.

اين پيمان بين المللي که همچنين شامل برخي کشورهاي غير اروپايي هم مي شود تعيين کرده است که کشوري که يک پناهنده اول به آن وارد مي شود بايد روند پناهندگي در همان کشور اجرا شود.

مرکل در ادامه تصريح کرد که قانون پناهندگي اروپايي مبتني بر اين واقعيت است که گشت و حمايت هاي مرزي به طور عمده به مرزهاي خارجي اروپا منتقل شود. اين يک راي اعتماد تمام کشورهاي شرکت کننده به قرارداد دوبلين و پيمان شنگن براي لغو کنترل هاي مرزي در مرزهاي داخلي اروپا بود.

صدر اعظم آلمان در بخش ديگري از سخنانش حمايت هاي يکجانبه از مرزهاي خارجي را مسئله ساز و مشکل دانسته و گفت: ما به هماهنگي با کشورهايي که پناهندگان از آنجا مي آيند نياز داريم تا مشترکا حمايت هاي مرزي را در پيش گيريم، بنابراين هماهنگي با ترکيه براي حل بحران پناهندگان ضروري است.

مرکل بر اين مسئله تاکيد کرد که به جاي حمايت يک جانبه از مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا بايد همکاري با کشورهايي مانند ترکيه در پيش گرفته شود.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات