تبلیغات

جلوگیری از بیش از 1500ساخت و ساز غیرمجازدر سال93

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در سال گذشته از بیش از هزار و 500 ساخت و ساز غیرمجاز در پایتخت جلوگیری کرده ایم، گفت: بیشترین تخلفات در مناطق حاشیه ای صورت گرفته بود.

شهرخبر: نادر نوروزی ضمن بیان این مطلب افزود: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تکلیف قانونی شهرداری تهران است که بحمدلله با کمک و حمایت نیروی انتظامی در سال گذشته در این حوزه بسیار موفق عمل کردیم.

وی با تاکید بر اینکه کاهش شکایت ها در سال 93  از شهرداری تهران در راستای تعاملات خوب اداره حقوقی شهرداری پایتخت با شهروندان صورت گرفته است، تصریح کرد: در همین راستا آموزش های قضایی در حوزه پرسنل شهرداری و نیز شهروندان را در برنامه داشتیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته بیش از 12هزار پرونده مفتوح در محاکم داشتیم که از لحاظ وزن مالی آراء صادره به نفع شهرداری تهران  قریب به 2هزار و 190 میلیارد تومان موفق شدیم به نفع شهرداری تهران در دعوای رای بگیریم.

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین در ماه های پایانی سال گذشته برابر تصمیمی که در ستاد عالی درآمد  شهرداری تهران گرفته شد، چک های برگشتی که شهرداری های مناطق طلب داشتند، تحویل ادارات حقوقی شهرداری شد که درهمین راستا  ما توانستیم  25 درصد آنها را وصول کنیم که رقمی معادل 110 میلیارد شد.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات