تبلیغات

راه اندازی پارک علم و فناوری شهر

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از راه‌اندازی پارک علم و فناوری شهر در آینده نزدیک خبرداد.

شهرخبر: بابک نگاهداری با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر، درمرحله تجهیز و آماده‌سازی پارک علم و فناوری شهر هستیم و در آینده نزدیک این پارک فعالیت خود را با کارکرد یک فن بازار دائمی با حضور شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه شهری فعالیت می‌کنند، آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به این که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران یکی از اصلی‌ترین متولیان مطالعات در پروژه‌های شهری است، گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که شهرداری تهران به دنبال آن است، تقویت مدیریت دانش بنیان و ارتقای نقش علم و فناوری در مرکز مطالعات است.

نگاهداری در ادامه با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بیش از 40 سال قدمت دارد و کارکردهای ملی پیدا کرده است، گفت: تلاش کردیم تا کارکردهای ملی و نقش هدایتگری برای شهرداری‌های سراسر کشور داشته باشیم و سایر مراکز تحقیقاتی حوزه شهری را بیش از گذشته تقویت کنیم.

رئیس مرکز مطالسعات و برنامه ریزی شهر تهران در تشریح اقدامات این مرکز در سال 93 نیز گفت: تمام تلاش ما در سال گذشته این بود که با یک رویکرد تحولی کار مرکز مطالعات را پیش ببریم و بر این اساس، با پیش بینی تحول در 26 محور به دنبال آن بودیم تا نسبت به گذشته، حرکت رو به جلویی را شکل دهیم.

وی با اشاره به اهم محورهای تحول در سال گذشته از افزایش کمی انتشارات مرکز در سال 93 نسبت به سال قبل از آن اشاره کرد و گفت: در کنار رویکردهای تحول کیفی، میزان انتشارات مرکز از نظر کمی در سال 93 نسبت به سال قبل از آن افزایش تقریباً سه برابری داشته و برگزاری نشست‌های تخصصی مرکز 2 برابر افزایش یافت؛ ضمن اینکه، پروژه‌های پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی در سال 93 در حوزه‌های مختلف بین 1.5 الی 2 برابر از نظر تعداد نسبت به سال 92 رشد داشته است.

به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نگاهداری تاکید کرد: در سال 93 به دنبال آن بودیم که چرخه علم و فناوری را در شهرداری تهران کامل کنیم و در راستای تکمیل این چرخه، ایده بازار تخصصی شهرداری پایتخت را به عنوان حلقه قبل از پژوهش ؛ فن بازار فناوری‌های نوین شهری و به دنبال آن پارک علم وفناروی شهر را مد نظر قرار دادیم.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات