تبلیغات

انتقاد حافظی از سریال دنباله‌دار خشکاندن درخت در تهران

رییس کمیسون سلامت و محیط زیست شورای شهر از عدم اراده مدیریت شهری برای جلوگیری از خشکاندن درختان خبرداد.

شهرخبر: رحمت الله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر و درتذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه سریال خشکاندن درختان به مانند قتل‌های زنجیره‌ای همچنان ادامه دارد، گفت: شهرداری دراین مورد منفعل و بی تفاوت است.

وی بابیان اینکه ده‌ها میلیون برای احداث بوستانهای جدید هزینه می‌شود؛ اما اراده‌ای برای عدم تخریب باغات نیست، گفت: درجنب پل نیایش درختان توسط افراد سودجو با استفاده از گازوئیل و مازوت درحال خشکاندن هستند.

وی با بیان اینکه درمنطقه دو تهران نیز درختان درحال قلع و قمع هستند، ادامه داد: هیچ انفاقی برای مقابله با این اتفاقات رخ نمی‌دهد.

حافظی بابیان اینکه شهرداری حتی برای اسکان کارگرانش اقدام به گودبرداری کرده است، گفت: در حاشیه بوستان شقایق در داخل پارک و تنها با فاصله بیست متر با وسایل بازی کودکان درحال ساخت هستند و جای سوال دارد که چرا درداخل پارک مجتمع مسکونی ده طبقه ساخته می‌شود و چه کسی دستور داده است؟

حافظی با بیان اینکه درخصوص باغات کن هفت هزار مترزمین به تعاونی مسکونی شهرداری منطقه هفت داده شده است، گفت: تخلفاتی را شهرداراسبق انجام داده که باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود.

وی با اشاره به اطلاعات اشتباه ارایه شده دراین خصوص گفت: میانگین بن درختان 150 سانتی متر است درحالی که 70سانتی متراعلام شده و این اطلاعات غلط بدلیل عدم ارجاع موضوع به کمیته ماده هفت بوده است.

وی افزود: قراربود شهرداری به تعاونی مذکور که در باغات کن فعالیت می‌کرد زمین معوض بدهد که تا کنون این اتفاق نیافتاده است.

چمران در ادامه به حافظی پیشنهاد داد که موضوع را مکتوب اعلام کند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات