تبلیغات

آخرین وضعیت ضوابط بلندمرتبه سازی در پایتخت

رئیس شورای شهر تهران گفت: از بهمن ماه سال گذشته بلندمرتبه سازی در پایتخت ممنوع شده و در حال حاضر ضوابط بلندمرتبه سازی در شورای عالی شهرسازی در حال بررسی است.

شهرخبر: مهدی چمران با اشاره به آخرین وضعیت ضوابط بلندمرتبه سازی در تهران، گفت: پیش از این ضوابط اولیه بلندمرتبه سازی تهیه شده بود که مشاور طرح پیشنهاد هرمی شدن ساختمان های بلندمرتبه در پایتخت را داده بود که ما به شدت با آن مخالفت کرده و کمیسیون ماده ۵ نیز آن را لغو کرد.

وی با بیان اینکه قرار بود ضوابط بلندمرتبه سازی همراه با طرح تفصیلی تکمیل و ابلاغ شود، گفت: شهرداری در این رابطه ضوابطی را تنظیم که در کمیسیون ماده ۵ اصلاح شد و در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی در حال بررسی است. تا زمانی که این ضوابط ابلاغ نشود، بلندمرتبه سازی در پایتخت متوقف شده به جز برخی از نقاط خاص که توقف پروژه ممکن است ایجاد مشکل کند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: برای آنکه بلندمرتبه سازی در پایتخت بر جمعیت پذیری اثری نگذارد، هر چه تعداد طبقات ساختمان بلندتر باشد، فضای اطراف آن باید بازتر باشد و هر چه تعداد طبقات کمتر باشد، فضای باز کمتر می شود.

 چمران تاکید کرد: در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی کمیته تخصصی بر روی ضوابط بلندمرتبه سازی در حال کار کارشناسی است تا مشخص شود چه نقاطی از شهر امکان بلندمرتبه سازی دارند و در سایر نقاط شهر ضرورتی برای احداث ساختمان های بلندمرتبه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که ضوابط در کمیته تخصصی نهایی و ابلاغ نشده، هیچ پروانه ای برای ساخت برج های جدید در پایتخت صادر نمی شود.  

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات