تبلیغات

وزش باد شدید به همراه گرد و خاک در تهران

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه بادی با سرعت ۷۲ کیلومتر بر ساعت به همراه گرد و خاک در تهران در حال وزیدن است، گفت: این باد به صورت لحظه‌ای و موقت می‌وزد و همراه با رگبار باران و رعد و برق است.

شهرخبر: فریبا گودرزی از وزش باد شدید در تهران خبر داد و گفت: هم‌اکنون در شهر تهران و اغلب در غرب این شهر، باد شدید به همراه گرد و خاک در حال وزیدن است.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: این باد با سرعت 10 تا 20 متر بر‌ ثانیه در ایستگاه فرودگاه مهرآباد تهران در حال وزش است که به صورت لحظه‌ای و موقتی می‌وزد.

وی با بیان اینکه باد شدید همراه با گرد و غبار از استان‌های قم، قزوین و سمنان به سوی تهران در حرکت است، گفت: این وزش باد با رگبار باران و رعد و برق همراه است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات