تبلیغات

تغییر کاربری غیر قانونی نیمی از ساختمان‌های مرکز پایتخت از مسکونی به اداری و تجاری

رئیس اجرای احکام شهرداری منطقه 6 با اعلام این خبر گفت: در یک سال گذشته میزان آرای صادره در کمیسیون ماده صد شهرداری تهران نشان می‌دهد حدود 55 درصد کاربری‌های مسکونی به صورت غیرمجاز به اداری و تجاری تغییر کرده است.

تغییر کاربری غیر قانونی نیمی ساختمان‌های مرکز پایتخت از مسکونی به اداری و تجاریشهرخبر: رئیس اجرای احکام شهرداری منطقه 6 با اعلام این خبر گفت: در یک سال گذشته میزان آرای صادره در کمیسیون ماده صد شهرداری تهران نشان می‌دهد حدود 55 درصد کاربری های مسکونی به صورت غیرمجاز به اداری و تجاری تغییر کرده است.

مجید رسولی افزود: طبق آمار ثبت شده 25 درصد کاربری‌های مسکونی به کاربری تجاری و 30 درصد هم به کاربری اداری تغییر کرده‌اند.

به گفته رئیس اجرای احکام شهرداری منطقه 6، با شناسایی واحدهای متخلف و دریافت عوارض اداری و تجاری از آنها، آمار این تخلفات کاهش یافته است.

وی به توافقات انجام شده با برخی از مالکان اشاره کرد و افزود: با 340 مالک توافق کردیم و آنها هم طبق توافقات انجام شده عوارض مربوط به واحدهای تجاری و اداری را پرداخت کرده‌اند.

رسولی ادامه داد: با توجه به توافقات انجام شده در مقایسه با سال گذشته ثبت و اخذ عوارض تغییر کاربری در منطقه 6 تا 3 برابر افزایش داشته است.

خیابان‌های قائم‌مقام، مطهری و شهید گمنام، معابری است که بیشترین تخلف مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز مسکونی به اداری و تجاری در آنها دیده می شود.
222
میزان

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات