تبلیغات

دیوارهای طبقه هفتم علاء الدین تخریب شد ولی اسکلت تخلف همچنان باقی است

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین گفت: دیوارها تخریب شده ولی اسکلت همچنان باقی است.

شهرخبر:  محمد سالاری افزود: پیگیر هستیم تا زودتر تخریب کامل این طبقه انجام شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه کل سازه طبقه هفتم باید تخریب شود، گفت: باید این طبقه جمع آوری شود.

سالاری افزود: شهرداری با کمک مراجع ذی صلاح باید هر چه سریعتر این طبقه را تخریب کند.

به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، باید در کوتاهترین زمان این طبقه برچیده شود.
خبرگزاری فارس: دیوارهای طبقه هفتم علاء الدین تخریب شد ولی اسکلت تخلف همچنان باقی است
222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات