تبلیغات

شهرداری: شهرداری تهران دخل و تصرفی در نگهداری برج آزادی ندارد

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: برج آزادی در اختیار بنیاد رودکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و شهرداری تهران دخل و تصرفی در نگهداری آن ندارد.

شهرخبر: مجتبی عبداللهی با اشاره به ریزش سقف برج آزادی در روز گذشته گفت: قسمت هایی از کف برج طبقات منفی یک و پایین تر چند سالی بود به دلیل برش های پیاپی نم می داد و به همین دلیل روز گذشته ریزش کرد.

وی در پاسخ به این سوال که نگهداری برج آزادی در اختیار کدام یک از ارگان ها و سازمان هاست، افزود: برج آزادی در اختیار بنیاد رودکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و شهرداری تهران دخل و تصرفی در نگهداری آن ندارد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شهرداری و شورای شهر درخواست کرده که برای رفع نم این طبقات اقداماتی را انجام دهد، خاطرنشان کرد: شهرداری نیز با مجوز 10 میلیارد تومانی برای بازسازی کف و ایزوله کردن سقف های طبقات زیرین برج بودجه ای را اختصاص داده است.
222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات