تبلیغات

گستردگي ارائه سرويس هاي شرکت‌هاي داراي پروانه FCP

گستردگي ارائه سرويس هاي شرکت‌هاي داراي پروانه FCP

ترنجي/ روانه‌هاي جديد ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجميع بيش از هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت قرار است در گام نخست به هفت متقاضي ارائه شود اما اين متقاضيان از مجموع 18 تقاضاي ثبت شده در رگولاتوري، چه کساني هستند؟ به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات و ارتباطات خبرگزاري تسنيم، به دنبال بازنگري پروانه‌هاي ارايه خدمات ارتباطات و تصويب اصول حاکم بر پروانه FCP، قرار است اولين پروانه‌هاي ارتباطات ثابت در هفته جاري به متقاضيان داراي صلاحيت اعطاء شود. در ادامه همراه باشيد.

اين پروانه‌ها پس از نزديک به دو سال مطالعه و نظرخواهي همه جانبه تمام ذينفعان، قرار است به نخستين گروه از واجدين شرايط شامل شش شرکت از بين بزرگ‌ترين PAPهاي موجود و يک شرکت ISDP اعطاء شود. اعطاي اين پروانه در راستاي تجميع بيش از هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت صورت مي‌گيرد و رويکرد گذشته مبتني بر پروانه‌هاي تک سرويسي، استاني و وابسته به فناوري، به پروانه‌هاي مستقل از فناوري، چند سرويسي و سراسري تغيير مي‌يابد.

براساس برآوردهاي حاکميت، با صدور پروانه FCP مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي شکل مي‌گيرد که مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و ايجاد اشتغال کمک کند. از بين 18 متقاضي واجد شرايط دريافت اين پروانه قرار است پس از گروه نخست، يک گروه ديگر شامل پنج شرکت نيز احتمالا ظرف يک ماه آينده مراحل صدور پروانه را طي کنند و شش متقاضي باقيمانده هم تا بهمن 94 فرصت دارند که با حل مشکلات، نسبت به دريافت پروانه اقدام کنند. به گزارش تسنيم در حاليکه برخي رسانه‌ها سعي داشتند پيش از قطعي شدن زمان اعطاي اولين سري پروانه‌ها، يک شرکت را به عنوان اولين برنده پروانه FCP معرفي کنند که ادعاي آنها ظرف کمتر از يک روز رد شد اما بررسي‌هاي خبرنگار تسنيم تا حدودي برندگان اوليه اين پروانه را مشخص کرد.

در دور اول واگذاري پروانه‌هاي FCP همانطور که رگولاتوري عنوان کرده، قرار است به شش شرکت PAP و يک شرکت ISDP پروانه ارتباطات ثابت اعطاء شود؛ بنابراين اولين برندگان اين پروانه‌هاي جديد شامل هفت شرکت مي‌شود. براساس پيگيري‌هاي خبرنگار تسنيم و آنچه پيش از اين زمزمه مي‌شد، شرکت‌هاي داراي صلاحيت دريافت اين پروانه‌ها در دور اول شاتل، پارس آنلاين، پيشگامان کوير يزد، آسياتک، صبانت، هاي‌وب و شرکت گسترش ارتباطات مبنا هستند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات