تبلیغات

اپل در پي تصاحب زمين بسيار وسيعي در سن خوزه است

اپل در پي تصاحب زمين بسيار وسيعي در سن خوزه است

گويا اپل نقشه هاي بزرگ تري در سر مي پروراند، آنقدر بزرگ که حتي فضاي ساختمان مرکزي جديد هم کفايت نمي کند. کمپاني سازنده آيفون در حال مذاکره با مقامات محلي سن خوزه است تا زميني به وسعت 4.15 ميليون فوت مربع (بيش از 385 هزار متر مربع) را به تصاحب خود در آورد.

ديجياتو/ گويا اپل نقشه هاي بزرگ تري در سر مي پروراند، آنقدر بزرگ که حتي فضاي ساختمان مرکزي جديد هم کفايت نمي کند. کمپاني سازنده آيفون در حال مذاکره با مقامات محلي سن خوزه است تا زميني به وسعت 4.15 ميليون فوت مربع (بيش از 385 هزار متر مربع) را به تصاحب خود در آورد.

بگذاريد يک مقايسه ساده انجام دهيم. Apple Campus 2 با ظاهر حلقه اي شکل خود (که ساخت آن اواخر سال آينده احتمالا به اتمام مي رسد)، 2.8 ميليون فوت مربع زمين را اشغال کرده. با اين حال، همين ساختمان، 230 برابر از ساختمان فعلي، تحت عنوان Infinite Loop بزرگ تر است.

متاسفانه اطلاعات بيشتري از اين مسئله در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کسي نمي داند که تحت چه شرايطي اپل مي تواند مالک اين زمين شود و اگر آن را به دست آورد، چه در آن بنا خواهد کرد. گفته شده که اين قرارداد نهايي نيست و هنوز نمي توان به طور قطع اپل را مالک آن دانست.

با توجه به رونمايي احتمالي از خودروي اپل در سال 2019، اين احتمال وجود دارد که تيم کوک يک مقر بزرگ تر هم براي کسب و کار جديد اش نياز داشته باشد، تجارتي که هيچ شباهتي به فعاليت هاي پيشين اپل ندارد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات