تبلیغات

حجاب

عکاس خونه/ ارسالي از ندا72
زن بدحجاب رو کرد به خانم محجبه ي چادري و گفت انقدر براي ما جانماز آب نکشيد..

اگر شما حجاب داريد و چادر بر سر ، تنها دليلش اين است که اندامي نافرم داريد که پوشاندنش بهتر است ، خوشگلي هم نداريد که نشان دادنش بي تابتان کند.
مجبوريد چادر سر کنيد تا شکل و ريخت و اندامتان را مسخره نکنند.

خانم محجبه گفت من حجاب را دوست دارم و چادر به سر ميکنم به دو دليل :

اول اينکه مادري دارم که دوستش دارم و چون دوستش دارم احترام و اطاعتش را واجب ميدانم.

نام مادرم زهراست و او انسيه الحوراست.
يعني زيباتر از حور بهشت و اتفاقا چادرم از
نازين ترين ، زيباترين و بهترين بانوي دو عالم به من به ارث رسيده است.

پدري دارم که صاحب الزمان من است و دل نازنينش با حجاب من شاد ميشود و چه فرزند ناخلفي باشم اگر دل مولايم را برنجانم.

دوما هم خودم هم همسرم آنقدر زيبايي هاي مرا با ارزش ميدانيم که چوب حراج به آن نزنيم.

ديده اي هر جا جنس ارزان و حراجي گذاشته اند، مردم ارزان پسند دورش جمع شده اند.
اين خاصيت جنس ارزان و کم بهاست.

همسرم به من اجازه نميدهد مارک off به خودم بزنم.
مندقيقهودم اجازه نميدهم ، و همسرم اجازه نميدهد و مادرم حضرت زهرا و پدرم صاحب الزمان اجازه نميدهند روي خودم با بدحجابيم بنويسم : ارزان شد، ببريد.

ارزان شد ببريد.

ارزان شد مشتري شويد.

مشتري شدن آن ارزان پسندان ، همان نگاههاي ناپاک آنها و همان برخورد عوامانه و خودماني آنهاست که با هر چيز دم دستي و کم بها دارند، که هزار بلا از پشت آن هم براي خودت هم براي آن ارزان پسندان به بار مي آورد.

تو با ارزشي همچون نفيس ترين جواهرات و خودت، ارزش خودت را بالا و بالاتر خواهي برد.
کوه نور و درياي نور را کسي جرات مشتري شدن نيست از بس که پر بهاست. ارزش تو را امامان ما تعريف کرده اند و ارزش تو را همسري ميداند که دوست داشتن صادقانه اش پشت سر حجاب تو تو را فقط براي خود بخواهد و زيبايي هاي تو را با ديگران به اشتراک نگذارد.

اگر همسرت از تو حجاب خواست بدان واقعا دوستت دارد.

ارزش تو فرمانروايي دل همسر پاکي است که فرمانروايي اش را با افتخار فقط به نام تو همسر متين محجبه اش زده است.

يک فرمانرواي دوست داشتني و هميشگي.

خواهرم مالک دقيقه اي دلهاي هرزه نباش که قدر و شان خود را دقيقه ارزان مفروش

"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات