تبلیغات

طرح هاي نوآورانه نانويي معرفي مي شوند

  X  

طرح هاي نوآورانه نانويي معرفي مي شوند

مهر/ در چهارمين دوره توان افزايي مروجين دانشجويي فناوري نانو، طرح هاي نواورانه نانويي معرفي مي شوند.
چهارمين دوره توان افزايي مروجين دانشجويي فناوري نانو با حضور نمايندگاني از ۶۰ نهاد دانشجويي در حال برگزاري است. اين دوره توان افزايي توسط ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور از امروز به مدت ۳ روز برگزار مي شود.
برنامه هاي اين دوره در جهت آشنايي با سياست ها و برنامه هاي اين ستاد،آشنايي با شبکه آزمايشگاهي فناوري نانو، معرفي طرح هاي نوآورانه نانويي در قالب مسابقه، برگزاري کارگاه فنون مذاکره و آموزش ارتباطات و مديريت در اجراي يک فعاليت موثر درحوزه نانو از هدف هاي دوره توان افزايي مروجين دانشجويي فناوري نانو به شمار مي رود.
همچنين در اين برنامه بيستمين هم انديشي نهادهاي ترويجي نانو اجرايي خواهد شد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات