تبلیغات

دکتر سلام/ رفع خستگي چشم با حرکات ورزشي

قدس آنلاين/ کافي نبودن نور، کار طولاني مدت با رايانه، پلک نزدن و… باعث خستگي چشم مي شود. امروزه ميليون ها نفر دچار خستگي مفرط چشم بر اثر استفاده از رايانه مي شوند.خستگي چشم نه تنها باعث افت کار و افزايش اشتباهات فرد مي شود بلکه در مواردي سردرد را نيز به همراه دارد. از آن جا که کنار گذاشتن رايانه ناممکن است انجام ورزش هاي چشمي مفيدي توصيه مي شود تا اين فشار کاهش يابد.

ورزش با کف دست:
ابتدا درست و راحت بنشينيد کف دست ها را به هم بماليد تا حرارت ايجاد شود.سپس دست چپ را روي چشم چپ و دست راست را روي چشم راست قرار دهيد. بگذاريد حرارت ايجاد شده چشم ها را گرم کند.

پلک زدن:

پلک نزدن منظم يکي از عوامل مهم در ايجاد خستگي چشم است و باعث خشکي و خارش چشم مي شود. بايد خود را عادت دهيد تا هنگام کار با رايانه هر ۴ ثانيه پلک بزنيد.

چرخاندن حدقه چشم:
اين حرکت براي افرادي که ساعت ها جلوي صفحه رايانه مي نشينند موثر است. براي انجام دادن اين ورزش، چشم ها را ببنديد و به صورت چرخشي حرکت دهيد.

تمرين چشمي:
پس از ساعت ها خيره شدن به صفحه رايانه روي صندلي بنشينيد و به اتاقي که در آن هستيد نگاه کنيد و به طرح کلي هر چيز موجود در اتاق به دقت بنگريد. به عنوان مثال ابتدا به تلويزيون، سپس پنجره و… بنگريد. هدف از اين کار حرکت مداوم و آهسته چشم است.

تمرکز:
استراحت بصري به خود بدهيد و هر از گاهي روي شيء ديگري تمرکز کنيد. لازم است نگاهتان را از روي صفحه رايانه برداريد و براي ثانيه يا دقيقه اي به چيز ديگري خيره شويد.

استراحت چشم:

براي شروع در حالي که نشسته ايد چشم ها را ببنديد و تا حد امکان به بالا نگاه کنيد براي لحظه اي چشمتان را در همان وضعيت نگه داريد سپس به پايين نگاه کنيد. اين کار را چند بار تکرار کنيد. سپس چشم ها را باز کنيد و به همه جا نگاهي بيندازيد. چشم ها را دوباره ببنديد و در حالي که پلکتان بسته است، چشم ها را به سمت راست و چپ حرکت دهيد. اين کار را چند بار تکرار کنيد.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات