تبلیغات

تناسب اندام/ لاک عاملي براي چاقي

باشگاه خبرنگاران/ به گفته محققان، تري فنيل فسفات در عملکرد پروتئين مرکزي تنظيم کننده متابوليسم بدن و توليد سلول هاي چربي اختلال ايجاد کرده و به اضافه وزن و چاقي کمک مي کند.
 اگر مي خواهيد خانم ها را از کاري منصرف کنيد، آن را عامل چاقي معرفي کنيد! البته ما چنين قصدي نداريم. در طول تاريخ خانم ها با حنا و ديگر رنگ ها، ناخن هاي خود را رنگ زده و زيباتر کرده اند.

امروزه حنا جاي خود را به انواع لاک ها داده است. بدون شک عمل لاک زدن تغييري در وزن بدن ايجاد نمي کند. مشکل از يکي از مواد موجود در لاک ناشي مي شود که در بدن نفوذ کرده و عملکرد هورمون ها را به هم مي ريزد و باعث چاقي مي شود.

نتايح پژوهشي که محققان دانشگاه دوک ايالات متحده ي آمريکا با همکاري Environmental Working Group انجام داده اند مشخص کرده است که يکي از ترکيبات لاک هاي جديد به نام تري فنيل فسفات (tphp) باعث ايجاد اختلال در عملکرد هورمون ها شده و زمينه ي چاقي را فراهم مي سازند.

محققان تري فنيل فسفات 10 لاک مختلف را بررسي کرده و متوجه شدند که در هشت لاک از اين ترکيب وجود دارد. جالب اينجاست که روي برچسب ترکيبات دو مارک از اين هشت مارک، اشاره اي به وجود اين ترکيب شيميايي نشده بود.

به گفته محققان، تري فنيل فسفات موجود در لاک ناخن، در عملکرد پروتئين مرکزي تنظيم کننده ي متابوليسم بدن و توليد سلول هاي چربي اختلال ايجاد کرده و به اضافه وزن و چاقي کمک مي کند

محققان در بررسي هاي انجام شده متوجه شدند که اين ترکيب شيميايي در ادرار خانم هاي شرکت کننده به صورت دي فنيل وجود دارد.

محققان قبل و بعد از لاک زدن از شرکت کننده ها نمونه ادرار گرفتند. آنها مشاهده کردند که 10 تا 14 ساعت بعد، ميزان تري فنيل فسفات در 26 خانم شرکت کننده به ميزان حدود هفت برابر بيشتر شده است.

لاک و اختلال در هورمون ها
تري فنيل فسفات يک ترکيب ايجاد کننده اختلال در غدد درون ريز است که در توليد محصولات پلاستيکي استفاده مي شود.
اين ماده بعد از لاک زدن در بدن نفوذ مي کند و در عملکرد طبيعي هورمون ها اختلال ايجاد مي کند.

به گفته محققان، تري فنيل فسفات در عملکرد پروتئين مرکزي تنظيم کننده متابوليسم بدن و توليد سلول هاي چربي اختلال ايجاد کرده و به اضافه وزن و چاقي کمک مي کند. البته اين پژوهش همچنان در حال بررسي هاي تکميلي است.

به عقيده محققان، اين مسئله قابل تامل است که لاک ناخني که خانم ها و دخترهاي جوان و نوجوان به وفور استفاده مي کنند، عاملي براي ايجاد اختلال در عملکرد غدد درون ريز شود بنابراين به نظر مي رسد بهتر باشد خانم ها و دختران جوان از زياده روي در لاک زدن بپرهيزند و زيبايي ناخن ها توسط لاک را به مناسبت هاي خاص اختصاص دهند.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات