تبلیغات

بد خوابيدن بيشتر از نخوابيدن خطرناک است

  X  

بد خوابيدن بيشتر از نخوابيدن خطرناک است

ايمنا/ با توجه به مطالعه جديد منتشر شده در مجله خواب، افرادي که 3 شب متوالي خواب نامناسب داشته اند و مدام از خواب مي پرند صبح ها بيشتر دچار مشکلات بدخلقي هستند.
نويسنده مطالعه پاتريک فينان استاديار روانپزشکي و علوم رفتاري در دانشگاه پزشکي جانز هاپکينز در بالتيمور و همکارانش مي گويند يافته هاي آنها نشان مي دهد اختلالات خواب بيشتر بر خلق و خوي تاثير مي گذارد و اثر بد خوابيدن حتي از کمبود خواب هم مضرتر است. حتي ممکن است افسردگي را بهمراه داشته باشد.
با توجه به آمار بنياد ملي خواب، بزرگسالان 18-64 ساله بايد 7-9 ساعت خواب شبانه مفيد داشته باشند. در حالي که افراد 65 ساله و مسن تر بايد در حدود 7-8 ساعت در شب بخوابند. اين سازمان معتقد است خواب کافي مي تواند به تقويت سيستم ايمني بدن و داشتن خلق و خوي بهتر کمک کند.
مطالعات نشان مي دهد که کيفيت خواب همچون طول مدت خواب مهم است. هنگامي که خواب شما را در طول شب مختل شود، بدين معني است که خواب باکيفيتي نداشته ايد و ضررش حتي از کمبود خواب هم بدتر است.
قطع خواب منجر به کاهش 31 درصدي در خلق و خوي مي شود
فينان و همکارانش اثر اختلال در خواب بر روي خلق و خوي را مطالعه کردند. براي اين بررسي 62 مرد و زن سالم انتخاب کردند. در اين بررسي يک گروه هر شب خواب بي وقفه داشتند، گروهي داراي کمبود خواب، و گروه باقي مانده به عمد هشت بار در طول خواب بيدار شدند.
مراحل خواب با استفاده از پلي سومنوگرافي بررسي شد. اين مراحل شامل بررسي سوابق امواج مغز، سطح اکسيژن خون، تنفس، ضربان قلب وحرکات چشم و پا در هنگام خواب شد. در پايان هر شب، از شرکت کنندگان خواسته شد تا احساسات مثبت يا منفي، مانند خشم يا شادي خود را بگويند. در انتها محققان دريافتند هيچ تفاوتي در خلق و خوي بين گروه اول وجود ندارد، اما افراد گروه سوم با کاهش 31٪ در خلق و خوي مواجه بودند. در حالي که افراد گروه دوم يک کاهش 12 درصدي در خلق و خوي را تجربه کردند.
در ارزيابي نتايج پلي سومنوگرافي محققان دريافتند بي خوابي مزمن - يک اختلال خواب است که بر حدود 10 درصد از جمعيت تاثير مي گذارد - افسردگي را بهمراه دارد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات