تبلیغات

دکتر سلام/ سياه سرفه در نوزادي، احتمال ابتلا به صرع در بزرگسالي را افزايش مي دهد

  X  

دکتر سلام/ سياه سرفه در نوزادي، احتمال ابتلا به صرع در بزرگسالي را افزايش مي دهد

ايرنا/ سياه سرفه (pertussis) يک عفونت باکتريايي مسري است که توسط باکتري بوردتلاپرتوسيس در بيني و گلو ايجاد مي شود. اين باکتري خطرناک مي تواند در هر سني رخ دهد ولي عواقب آن در کودکان زير يک سال بسيار شديدتر است و مي تواند منجر به انسداد مجاري تنفسي و مرگ شود.
امروزه سياه سرفه با استفاده از واکسن هاي DtaP و Tdap کنترل مي شود؛ ولي مرکز کنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمريکا در سال 2014 گزارشي مبني بر افزايش 15 درصدي سياه سرفه منتشر کرد که منجر به نگراني و جستجوي روش هاي ديگر پيشگيري شد.
مطالعات اخير محققان دانمارکي نشان مي دهد که سياه سرفه در دوران نوزادي و کودکي، با افزايش خطر ابتلا به بيماري صرع مرتبط است. هنوز دليل قطعي ارتباط اين دو بيماري مشخص نيست؛ ولي محققان احتمال مي دهند که سرفه هاي ناشي از سياه سرفه، سبب کاهش اکسيژن خون مي شود و بخش هايي از مغز ممکن است به دليل کمبود اکسيژن صدمه ببيند.
در ادامه اين مطالعه آمده است که عفونت ناشي از بيماري هاي عفوني مي تواند عوارض مغزي از جمله عقب ماندگي ذهني به دنبال داشته باشد.
صرع يک اختلال عصبي است که منجر به تشنج مي شود. تشنج ناشي از بيماري صرع مکرر است و در طول زمان شديدتر مي شود.
در حال حاضر بيش از 2 ميليون نفر در آمريکا به بيماري صرع مبتلا هستند. هيچ درمان قطعي براي اين بيماري عصبي مزمن وجود ندارد و يک سوم بيماران مبتلا به صرع، در مقابل انواع درمان مقاوم هستند و روش هاي کنوني براي آنان موثر نيست.
نتايج اين تحقيقات در نشريه JAMA منتشر شده است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات