تبلیغات

بيش از 90 درصد دانش آموزان ابتدايي درگير بيماريهاي دهان و دندان هستند

بيش از 90 درصد دانش آموزان ابتدايي درگير بيماريهاي دهان و دندان هستند

ميزان/ صمد زاده با بيان اين که بيش از 90 درصد دانش آموزان ابتدايي کشور درگير بيماريهاي دهان و دندان هستند، از اجراي طرح ارتقاي سلامت دهان و دندان براي بيش از هفت ميليون دانش آموز خبر داد.
حميد صمدزاده در مراسم آغاز طرح ارتقاي سلامت بهداشت دهان و دندان در يکي از مدارس سبزوار، افزود: هم اکنون پوسيدگي دندان در دانش آموزان ابتدايي 9.2 درصد است که در طول شش سال اجراي اين طرح قرار است اين رقم به يک درصد کاهش يابد.

وي اظهار کرد: سلامت دهان و دندان نقش مهمي در کيفيت زندگي افراد جامعه بويژه کودکان دارد و اين در حالي است که به دليل عدم توجه کافي به اين مقوله شاهد افزايش ميزان پوسيدگي دندان در کشور هستيم.وي با اشاره به هزينه هاي زياد خدمات دندانپزشکي گفت: هم اکنون پرداختي مردم بابت هزينه هاي خدمات دندانپزشکي 45 درصد است که رقم زيادي است و قصد داريم با همکاري بيمه ها هزينه هاي مزبور را کاهش دهيم.

وي همچنين با تاکيد بر برنامه هاي آموزش و پيشگيري افزود: استفاده از روش هاي پيشگيري مي تواند از هزينه هاي گزاف خدمات درماني دندانپزشکي و عواقب از دست دادن دندانها جلوگيري کند.

رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در باره طرح ارتقاي سلامت دهان و دندان دانش آموزان گفت: اين طرح با همکاري وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و با هدف پيشگيري و کاهش ميزان پوسيدگي دندان از ابتداي سال جاري در حال اجراست.وي افزود: اين طرح شامل چند مرحله آموزش، معاينه، تعيين نيازهاي درماني و ارائه خدمات پيشگيري و درماني مي باشد.وي اظهار کرد: در اين طرح هفت ميليون و 700 دانش آموز در 60 هزار مدرسه شهري و روستايي کشور زيرپوشش خدمات طرح ارتقاي بهداشت سلامت دهان و دندان قرار مي گيرند.

رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: براي نخسين بار در کشور طرح تهيه شناسنامه الکترونيک دهان و دندان ويژه گروه هاي هدف دانش آموزي 6 تا 12 سال اجرائي خواهد شد.

دکتر صمدزاده از اجراي طرح تهيه شناسنامه الکترونيک دهان و دندان براي نخستين بار در کشور خبر داد و افزود: مهمترين حسن اجراي اين کار برنامه ريزي مطلوب براي ارائه خدمات درماني و خارج شدن فرم هاي کاغذي است که مدارس هميشه براي انتقال اطلاعات با مشکل مواجه مي شدند.
رئيس اداره سلامت و دهان وزارت بهداشت ابراز اميدواري کرد: دانشگاه هايي که در اجراي اين برنامه پيشرفت داشته باشند وزارت بهداشت درخصوص اعتبارات و امکانات به آنها کمک خواهد کرد.

معاون بهداشتي و رئيس مرکز بهداشت سبزوار نيز به اجراي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و درمان از سال گذشته اشاره کرد و گفت: بسته هاي مختلفي از جمله خدمات دهان و دندان در اين طرح گنجانده شده که پنح سطح خدمات ويزيت، آموزش بهداشت، جرم گيري، پوسيدگي و ترميم را براي گروه هدف 6 تا 14 سال و مادارن باردار و شيرده در مناطق محروم در نظر گرفته است.

ميرموسوي افزود: هدف از اجراي اين طرح نهادينه کردن امر پيشگيري از پوسيدگي دندان در سطح جامعه است .
وي اظهار کرد: خدمات دندانپزشکي در قبل از اجراي برنامه طرح تحول زير پوشش خدمات بيمه اي نبود که با حل اين مشکل ميزان دسترسي مردم از خدمات دندانپزشکي افزايش پيدا خواهد کرد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات