تبلیغات

رابطه استفاده زياد از تلويزيون و کامپيوتر با سلامت استخواني پسران

رابطه استفاده زياد از تلويزيون و کامپيوتر با سلامت استخواني پسران

مهر/ به گفته محققان سلامت استخوان در پسران نوجواني که از تلويزيون و کامپيوتر زياد استفاده مي کنند در خطر است.

طبق اعلام آکادمي متخصصان کودکان امريکا استفاده از هر وسيله اي که صفحه نمايش دارد مانند تلويزيون، کامپيوتر و تلفن همراه بايد در نوجوانان به حداکثر روزي دو ساعت محدود شود و بچه هاي زير دو سال نبايد به هيچ وجه از اين وسايل استفاده کنند. اين توصيه براساس مطالعات زيادي است که بر روي تاثير منفي استفاده از اين وسايل بر سلامت نوجوانان انجام شده است.

مطالعات قبلي نشان داده است که استفاده زياد از تلويزيون و کامپيوتر و موبايل موجب افزايش اضطراب و فشار خون در آنها مي شود. حال در يک تحقيق که توسط محققين نروژي صورت گرفته است ۹۶۱ نوجوان در رده سني ۱۷-۱۵ سال تحت مطالعه قرار گرفته و ميزان استفاده آنها از تلويزيون و کامپيوتر و موبايل و مصرف سيگار و الکل در آنها و ميزان مصرف کلسيم و مصرف نوشابه ها و ديگر غذاها و سطح ويتامين D خون آنها بررسي شده است.

ميزان فعاليت بدني اين افراد و سپس تراکم استخوان آنها در همه بدن و منجمله لگن هم مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي ها نشان داد که پسران نوجوان بيش از دختران از کامپيوتر و تلويزيون و موبايل استفاده کرده بودند؛ پسران روزي چهار ساعت و دختران روزي سه ساعت. هرچه استفاده از اين وسايل بيشتر بود ميزان فعاليت بدني به همان اندازه کاهش پيدا مي کرد.

اين مطالعه کاهش تراکم استخوان در پسراني که زياد از تلويزيون و کامپيوتر و موبايل استفاده کرده بودند را نشان داد ولي اين ارتباط در دختران مشاهده نشد که احتمالا به علت تفاوت در نحوه توزيع چربي در بدن آنها و تفاوت هاي هورموني در ايشان است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات