تبلیغات

شروع فاز دوم واکسيناسيون سراسري تب برفکي

شفا آنلاين/ گزارش بيماري تب برفکي در 7 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه در سال 1393، با کاهش 56 درصدي مواجه بوده است.
دکتر داريوش جهان پيما، مدير کل دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي سازمان دامپزشکي کشور اظهار داشت: بيماري تب برفکي يکي از زيانبارترين بيماري‌هاي ويروسي در دام خصوصاً‌ جمعيت گاو و گوساله واقع در واحدهاي اپيدميولوژيک پرتراکم و پرتوليد محسوب مي‌گردد که در صورت بروز و شيوع آن در منطقه خسارات جبران ناپذيري به صنعت دامداري کشور وارد مي‌سازد.

دکتر جهان پيما ادامه داد: يکي از مهمترين‌ ابزارهاي کنترل اين بيماري در کنار اقدامات بهداشتي – قرنطينه‌اي، محدوديت در تردد و جابجائي دام علي‌الخصوص تردد و جابجائي غيرمجاز دام، استفاده از واکسن و اجراي عمليات واکسيناسيون در سطح دامها‌ي حساس در مقاطع زماني مشخص مي‌باشد. که اين مهم طي ساليان اخير با استفاده از واکسن توليد داخل (واکسن توليدي موسسه تحقيقات واکسن و سرم‌سازي رازي) و واکسن وارداتي مجاز به اجرا گذاشته شده و قدم‌هاي موثري در راستاي کنترل و محدود سازي کانونهاي بيماري برداشته شده است.

وي تصريح کرد: گزارش بيماري در 7 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه در سال 1393، با کاهش 56 درصدي مواجه بوده است.

دکتر جهان پيما در ادامه افزود: نظر به اينکه مرحله دوم واکسيناسيون سراسري و همزمان تب برفکي در جمعيت گاو و گوساله از نيمه دوم مهر ماه 94 در برنامه استانها قرار داشته (با توجه به گذشت 4 ماه از مايه‌کوبي قبلي) و بخش توليد واکسن تب برفکي در موسسه تحقيقات واکسن و سرم‌سازي رازي به دليل اجراي عمليات ارتقاي توليد با وقفه توليد همراه بوده، لذا امکان ذخيره سازي واکسن براي پوشش کامل عمليات با استفاده از واکسن توليد داخل در کنار واکسن وارداتي فراهم نبوده است.

مدير کل دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي سازمان دامپزشکي تاکيد کرد: از تمامي دامداران علي‌الخصوص صاحبان واحدهاي پرورشي شيري و گوشتي بزرگ و پرتراکم درخواست مي‌گردد با توجه به شرايط قيد شده ، در مقطع زماني فعلي نسبت به تحت پوشش قرار دادن جمعيت دامي واحدهاي خود با استفاده از واکسن وارداتي موجود اقدام نمايند.

دکتر جهان پيما در پايان گفت : لازم به ذکر است که واکسن وارداتي، بهادار بوده و دامداران ملزم به پرداخت هزينه‌ واکسن مي‌باشند. توليد واکسن داخلي در موسسه تحقيقات واکسن و سرم‌سازي رازي شروع گرديده ليکن به دليل محدوديت در توليد و زمانبري براي تحويل آن،‌ اين واکسن در صورت فراهم شدن، در مناطق و نواحي خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات