تبلیغات

درمان انواع آلرژي ها با گياهان دارويي

طب سنتي/ انواع مختلف آلرژيها که درجامعه بسيارشايع هستند ناشي از ضعف در
سيستم ايمني بدن است.درطب کلاسيک درمانهاي مختلفي وجود دارد که همگي درجهت سرکوب علائم بيماري است نه درمان کامل آن و بيمار تا آخرعمرش بايد دارو مصرف نمايد.داروهايي که هرکدام عوارض بيشماري براي بدن دارند.اما در طب سنتي همه انواع آلرژي ها درمان قطعي دارد.
آلرژيها را ميتوان به دو دسته کلي تقسيم کرد.آلرژيهاي فصلي و آلرژيهايي که نسبت به يک چيزخاص مثل ميوه ها يا گردوخاک ويا گرده گل خاص و... ميباشد.براي درمان در طب سنتي بايد به روش زير عمل کرد:

گام اول:پاکسازي بدن از خلط يا اخلاط ناسالم.مثلا اگر کسي غلبه سودا دارد بايد بدنش را از سوداي ناسالم واضافي پاکسازي کرد.

گام دوم:حجامت آلرژي

گام سوم:تقويت سيستم ايمني با دارو حال که با اصول درمان آشنا شديد براي درمان به روش زير عمل کنيد:
الف)ازترکيب(۲ ليوان عسل+۲ليوان عرق نعنا+۱ليوان سرکه طبيعي) يک سوم ليوان ريخته الباقي را آب ريخته ۱ ساعت بعد شام ميل شود.

نکته:بند (الف)را براي کسانيکه غلبه سودا ويا صفرا دارند فقط استفاده کنيد.صفراويها به جاي عرق نعنا عرق کاسني بريزند.به مدت(۴۰ الي ۱۲۰ شب)

ب)از ترکيب(۳ واحدعسل+۱ واحد سياه دانه نيم کوب)هر ۸ ساعت يک ق مرباخوري ميل شود(۴۰ الي ۱۲۰ روز)

نکته:براي بلغميها لازم و براي صفراويها نيازي به داروي بالا نيست.سوداويها بايد نيم واحد سرکه طبيعي اضافه کنند.

ج)حجامت آلرژي هر ماه در ربع سوم ماه قمري ۱ الي ۳ مرحله.

نکته۱
:بلغمي ها در صورت درمان شدن با داروي بند (ب)خيلي نيازي به حجامت ندارند.ولي سودا و صفراويها بايد حتما حجامت کنند.اگرشخص دموي باشد

حتما بايد حجامت کند تا به نتيجه برسد و نيازي به مصرف هيچ دارويي ندارد.

نکته۲:
در آلرژيهايي که به چيز خاصي حساسيت وجود دارد بايد در موقع حجامت آلرژي آن ماده را با خود ببريد و به حجام بدهيد تا در محل زخم حجامت شما بمالدتا بدنتان نسبت به آن واکسينه گردد.

نکته۳:اگر نميدانيد که به چه ماده اي حساس هستيد به حجام بگوييد تا مواد آلرژني که خودشان دارند را برايتان بمالد.ماده آلرژن معمولا درمطب هاي طب سنتي وجود دارد.

با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات