تبلیغات

اوباما: قدرت آمريکا در تسخير کشور‌ها و شليک موشک‌ها خلاصه نمي‌شود

اوباما: قدرت آمريکا در تسخير کشور‌ها و شليک موشک‌ها خلاصه نمي‌شود

ايلنا/ رييس‌جمهوري آمريکا گفت که قدرت جهاني اين کشور در گرو تعداد کشور‌هايي که تسخير کرده يا موشک‌هايي که شليک مي‌کند، نيست.

به گزارش راشا تودي، «باراک اوباما» رييس‌جمهوري آمريکا روز گذشته-چهارشنبه- گفت: «مقياس قدرت بينالمللي در گرو تعداد کشور‌هايي که تصرف مي‌کنيم يا تعداد موشک‌هايي که شليک مي‌کنيم، نيست، بلکه قدرت واقعي آمريکا در توانايي بالاي ديپلماسي، ميزان تعهد ما به حقوق بشر و باور ما به اين مساله که بايد براي حل مشکلات بزرگي مانند تروريسم با ديگر کشور‌ها همکاري کنيم، جلوه پيدا مي‌کند.»

اين درحالي است که دولت اوباما به تازگي فعاليت‌هاي نظامي خود را در درياي چين جنوبي و سوريه افزايش داده است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات