تبلیغات

"رفح"، در آستانۀ غرق شدن در آب

العالم/ دولت مصر، با هدايت آب دريا به کانال حفر شده در مرزهاي جنوبي غزه براي غرق کردن تونل هاي زير زميني فلسطينيان در اين منطقه، رفح را در آستانۀ غرق شدن قرار داد.

دولت مصر با آغازِ آزمايشيِ هدايت آب در کانال حفر شده در مرزهاي جنوبي باريکه غزه که براي از بين بردن تونل هاي زيرزميني فلسطيني صورت مي گيرد، شهري را در آستانۀ نابودي قرار داده است.
مرکز اطلاع رساني فلسطين تأکيد کرد، کارشناسان شهرسازي پيش از اين هشدار داده بودند که اجراي اين طرح، به نابودي شهر رفح مي انجامد اما به نظر مي رسد که دولت مصر، در اجراي اين طرحِ خود که از آن به "مبارزه با تونل هاي قاچاق" تعبير کرده است، جدي است.
اجراي اين طرح، گسل ها و چاله هايي در اراضي شهر رفح ايجاد مي کند که تا منازل شهروندان فلسطيني ِ ساکن در نوار مرزي مي رسد. اين در حالي است که خاکِ اين شهر نيز سست است و اين مساله ممکن است احتمال بروز فاجعه اي زيست محيطي براي شهروندان فلسطيني را مطرح مي کند، زيرا هم احتمال بالا زدن فاضلاب ها هست و هم احتمالِ از بين رفتنِ حوضچه هاي آب زيرزميني.
پس از محاصرۀ کامل غزه توسط رژيم صهيونيستي، مصر نيز از سال ها پيش، با بستنِ گذرگاه رفح را به روي فلسطيني ها بست و فلسطيني ها براي برآوردن ِ نيازهاي ضروري نظير شيرخشک کودکان و دارو و مواد غذايي به ايجاد تونل هاي زيرزميني مرزي روي آوردند. دولت مصر، قصد دارد تمام تلاش خود را به هر قيمتي که باشد، براي از بين بردن اين تونل ها به کار بگيرد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات