تبلیغات

عکس/ يادگاري سرباز امريکايي با جنازه ويتنامي ها!

  X  

عکس/ يادگاري سرباز امريکايي با جنازه ويتنامي ها!

نماينده/ جنگ ويتنام حدود سال ۱۹۶۰ با درگيري بين گروه هاي شبه نظامي در ويتنام جنوبي آغاز شد و تا آوريل سال ۱۹۷۵ که آخرين مقام هاي نظامي و غيرنظامي آمريکايي سايگون را ترک کردند، ادامه داشت. عکس متعلق به سال ۱۹۶۸ است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات