تبلیغات

دابسمش فاطمه (سیمین) معتمد آریا از قیصر+فیلم

ساعت24-مدتی است که قطعه فیلم های کوتاهی با عنوان دابسمش در شبکه های اجتماعی رواج یافته که برخی افراد با شبیه سازی و لبزنی بجای افراد مختلف صحنه هایی طنز و یا جدی خلق می کند در تازه ترین مورد خان فاطمه معتمد آریا در قطعه ای به همراه جعفرپناهی بخشی از یک دیالوگ فیلم قیصر را که بسیار مشهور است بازسازی کرده اند که برای منتشر می کنیم.این این بازسازی ها به طور معمول چند ثانیه بیشتر نیست.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات