تبلیغات

استقبال کميته انقلابي يمن از منشور ملي

العالم/ 22 حزب يمني براي مقابله با تجاوز گريهاي عربستان سعودي، سندي را تحت عنوان منشور شرف ملي امضا کردند.

امضا کنندگان اين سند مشترک خواستار وحدت صفوف و ايجاد جبهه هاي اطلاع رساني و سياسي براي توقف تجاوزات عربستان شدند. کميته عالي انقلاب يمن با استقبال از اين سند آن را اقدامي به جا و به موقع اعلام کرد.
اين سند مشترک، مشتمل بر شش بند است که در آنها بر ضرورت تلاش همه جانبه براي توقف تجاوزات دشمن و آزادسازي خاک يمن و تلاش براي ايجاد جبهه واحد براي مقابله با دشمن تأکيد شده است.
"عمار نايف" دبير کل حزب آزادي يمن به العالم گفت: تمام احزاب سياسي ملي يمن براي همکاري و ايفاي نقش سياسي در داخل و ايجاد تعادل سياسي و وحدت جبهه ملي با شرکت تمام احزاب ملي، توافق کرده اند.
وي در ادامه بر همکاري و وحدت گروه ها در مقابل تمام کساني که به وطن خيانت کرده اند، تأکيد کردند.
احزاب سياسي يمن همچنين از اظهارات اخير نماينده سازمان ملل که گفته است سازمان ملل تدابيري را براي برگزاري مذاکرات جديد انديشيده است، استقبال و اعلام کردند که اين طرح را به شرط اينکه با مفاد هفتگانه توافق شده با نماينده سازمان ملل متحد متناسب باشد از جمله توقف تجاوزات مي پذيرند.
"عبدالملک الحجري" دبير کل حزب الکرامه نيز به خبرنگار العالم گفت: ما هنوز هم بر اجراي مفاد هفتگانه توافق مسقط اصرار داريم. اما در صورت عدم پايبندي به آن، مشارکتي در کار نخواهد بود.
اين سند مشترک که در کاخ رياست جمهوري در صنعا به امضا رسيد و براي تمام طرفهاي امضا کننده الزام آور است، با استقبال کميته انقلابي مواجه شده است و اين کميته تصريح کرد که امضاي سند مزبور با توجه به ورود تجاوزگري دشمن به مرحله جديد و ائتلاف دشمن با رژيم صهيونيستي به منظور تصرف تنگه باب المندب، اقدامي به جا و به موقع بود زيرا در شرايط کنوني، مقابله با دشمن وحدت داخلي را مي طلبد.
ناظران بر اين عقيده اند که اقدام اخير احزاب و تشکلهاي سياسي مبني بر امضاي سند مشترک، باعث تقويت صلابت و پايداري ارتش يمن در مقابله متجاوزان مي شود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات