تبلیغات

يورش شهرک نشينان صهيونيست به مسجد الاقصي

العالم/ سه گروه از شهرک نشينان صهيونيست بنا به دعوت شماري از سازمان هاي صهيونيستي وخاخام ها با هدف هتک حرمت مسجد الاقصي و افزايش ورود يهوديان به اين مکان مقدس مسلمانان وارد محوطه اين مسجد شدند.

"مرکز اطلاع رساني فلسطين" تأکيد کرد، بيش از 7 گروه ويژه از نيروهاي رژيم صهيونيستي براي حفاظت از شهرک نشينان در محوطه مسجد الاقصي مستقر شدند.
اين گزارش حاکي است، 36 شهرک نشين با حمايت نيروهاي پليس صهيونيستي در محوطه مسجد الاقصي تردد کردند که نمازگزاران فلسطيني با فرياد الله اکبر به مقابله با آنان برخاستند.
پليس صهيونيستي کارت شناسايي نمازگزاران فلسطيني را که در برابر شهرک نشينان صهيونيست ايستادند، مصادره کرد.
همچنين مزدوران صهيونيست "محمد ابو هدوان" جوان فلسطيني را پس از ضرب و جرح شديد، بخاطر حضور با تراکتور کشاورزي در قدس بازداشت کرده و به مرکز بازجويي در بخش قديمي قدس انتقال دادند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات