تبلیغات

کاهش فروش گوشي هاي اندرويدي به طراحان تايواني لطمه زده است

کاهش فروش گوشي هاي اندرويدي به طراحان تايواني لطمه زده است

طبق گفته ي منابع صنعتي، کاهش فروش جهاني گوشي هاي اندرويد باعث ضرر رسيدن به خانه هاي طراحي مدار هاي IC تايواني شده است. با اينکه در تمام دنيا فروش گوشي هاي اندرويدي سير نزولي را طي ميکند، اين اتفاق بيتر از همه در چين رخ داده است.

سي مارک/ طبق گفته ي منابع صنعتي، کاهش فروش جهاني گوشي هاي اندرويد باعث ضرر رسيدن به خانه هاي طراحي مدار هاي IC تايواني شده است. با اينکه در تمام دنيا فروش گوشي هاي اندرويدي سير نزولي را طي ميکند، اين اتفاق بيشتر از همه در چين رخ داده است.

منابع ما اعلام کرده اند که به خاطر محبوب شدن محصولات اپل در چين، گوشي هاي اندرويدي ديگر به اندازه ي قبل فروش نمي کنند. و همين منابع اضافه مي کنند که در سال آينده هم سير نزولي فروش گوشي هاي اندرويدي در چين ادامه خواهد داشت.

در اين گزارش آمده است که خانه هاي طراحي مدارهاي IC تايواني از قبل آماده ي کم شدن درخواست طراحي از سوي توليد کنندگان گوشي هاي اندرويدي بوده اند. و آن چه که قضيه را بدتر مي کند تعداد زياد کمپاني هاي توليد کننده ي محصولات اندرويدي در چين است که در نهايت منجر به کاهش قيمت نهايي محصولات در بازار مي شود.

کمپاني هايي که ممکن است از اين روند آسيب ببيند شامل MediaTek، Novatek، و Realtek مي شوند. گزارش ما مي گويد که هر سه ي اين کمپاني ها در سال 2016 با سود کمتر و سقوط سهام روبرو خواهند شد که ترکيب اين دو باعث پايين آمدن قيمت سود محصولاتشان خواهد شد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات