تبلیغات

مقام آمریکایی: نظارت کنگره بر برجام دائمی خواهد بود

وی افزود کمیته تحت سرپرستی وی تیمی برای نظارت بر عملکرد ایران در چارچوب برجام تشکیل داده است و در صورت تخطی ایران از مفاد این توافق برخورد جدی خواهد کرد.

رویس به عنوان یکی از اعضای جمهوری خواهان کنگره که در نشست استماع کنگره درباره توافق هسته ای ایران صحبت می کرد خطاب به دولت آمریکا از اجرای کامل برجام برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای هشدار داد.

وی طی سخنرانی در مجلس نمایندگان روی این موضوع مدعی شد که ایران به دنبال سلاح هسته ای است و توافق هسته ای به طور موقت جلوی این کشور را گرفته است.

ایران و ۱+۵ شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین وآلمان در وین، پایتخت اتریش بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» به توافق دست پیدا کردند. 

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات