تبلیغات

پاسخ آموزش و پرورش درباره ساخت برخي مدارس روي گسل‌

ايسنا/ رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس با بيان اينکه مدارسي که پس از قانون تخريب و بازسازي ساخته يا مقاوم سازي شده‌اند حائز بالاترين استانداردهاي ممکن مهندسي زلزله هستند، تاکيد کرد: به منظور جلوگيري از ساخت مدارس روي گسل‌هاي زلزله بايد مکان‌يابي فضاهاي آموزشي به صورت تخصصي و با رعايت نکات ايمني انجام شود.

مرتضي رئيسي، در پاسخ به پرسشي مبني بر ساخت مدارس روي گسل زلزله عنوان کرد: مدارسي که پس از قانون تخريب و بازسازي ساخته يا مقاوم سازي شده‌اند حائز بالاترين استانداردهاي ممکن مهندسي زلزله هستند.

وي افزود: بايد گفت مکان‌يابي فضاهاي آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش نيست و معمولا در طرح‌هاي جامع شهري و عادي روستايي کاربري زمين‌ها مشخص مي‌شود و در واقع نوعي حالت اجبار دارد، يا ممکن است اختيار در حد انتخاب بين دو زمين باشد.

رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس تاکيد کرد: بايد مکان‌يابي فضاهاي آموزشي به صورت تخصصي و با رعايت نکات ايمني انجام شود و حتما مسئولان آموزش و پرورش در اين خصوص وارد عمل و رايزني شوند.

رئيسي همچنين درباره کمبود سرويس بهداشتي در مدارس و همچنين وجود سرويس‌هاي بهداشتي فرسوده در برخي مدارس اظهار کرد: در سيستم آموزش و پرورش با نقص‌هايي روبرو هستيم.

وي افزود: سرمايه عظيمي در اختيار داريم، 53 ميليون متر مربع فضاي آموزشي که به جز تجهيزات و ارزش زمين، 60 هزار ميليارد تومان صرف احداث آنها شده، اما در نگهداري از اين فضاهاي آموزشي ضعيف هستيم.

رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس با بيان اينکه بويژه در نگهداري از بخش‌هايي چون سرويس‌هاي بهداشتي مدارس دچار ضعف هستيم، گفت: طي سال‌هاي گذشته اعتباراتي تامين شد و سرويس‌هاي بهداشتي مدارس از آبخوري ها جدا شدند، برخي سرويس‌ها بازسازي شدند و جايگزيني‌هايي انجام شده است، اما هنوز نواقص و مشکلات وجود دارد.

رئيسي تاکيد کرد: بايد براي تعميرات و نگهداري فني فضاهاي آموزشي، ورزشي و پرورشي چاره جدي انديشيد.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات