تبلیغات

تماشا کنيد/ ربات مکعبي که مي تواند پرش خود را کنترل کند

تماشا کنيد/ ربات مکعبي که مي تواند پرش خود را کنترل کند

رباتي که در ادامه ويدئوي آن رو مي بينيد يک ربات با بدنه فوم سيليکوني مي باشد که باعث حفاظت ربات از ضربه هاي ايجاد شده در زمان فرود، مي شود. اين ربات قادر است پرش خود را کنترل کند که اين توانايي به وسيله کنترل دستگاه، باتري و سنسورها به صورت مداوم اتفاق مي افتد.

آي بايت/ رباتي که در ادامه ويدئوي آن رو مي بينيد يک ربات با بدنه فوم سيليکوني مي باشد که باعث حفاظت ربات از ضربه هاي ايجاد شده در زمان فرود، مي شود. اين ربات قادر است پرش خود را کنترل کند که اين توانايي به وسيله کنترل دستگاه، باتري و سنسورها به صورت مداوم اتفاق مي افتد.

رباتي که شاهد آن هستيد در واقع از نوار الاستيک براي پريدن بهره مي برد که به وسيله يک سيستم استاتور – روتور، شارژ و انرژي ميکانيکي را آزاد ميکند.
در انتهاي ويدئوي زير خواهيد ديد که ربات از پايين چند قطعه که بروي هم قرار دارند، به سمت بالا حرکت مي کند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات