تبلیغات

آمار مرگ‌ومير ناشي از مسموميت با موادمخدر

ايسنا/ دبير ستاد مرکزي و مرکز ملي اطلاع رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو سه نوع مرگ‌ومير ناشي از سوءمصرف موادمخدر را برشمرد و به ارائه آمار درباره ميزان مرگ و مير ناشي از سوءمصرف مواد پرداخت.

دکتر طلعت قانع درباره وضعيت مسموميت با سوءمصرف مواد مخدر و مرگ‌ومير ناشي از آن، گفت: نکته قابل توجه در اين خصوص تفکيک موارد مرگ ناشي از سوءمصرف مواد به سه دسته است.

وي افزود: اولين نوع مرگ ناشي از سوءمصرف مواد مخدر، مسموميت حاد با مواد است. اين نوع مسموميت با مواد مواردي را مانند باز شدن بسته‌هاي حمل مواد در شکم، تزريق مواد يا مسموميت با دوز بالا و ... را شامل مي‌شود. نوع دوم، مرگ ناشي از عوارض مصرف طولاني مدت مواد مخدر است که منجر به عفونت‌هاي ايدز، هپاتيت و ... خواهد شد.

قانع نوع سوم مرگ‌ومير ناشي از مسموميت با مواد مخدر را مرگ ناشي از مصرف مواد روانگردان عنوان کرد و گفت: بر اين اساس از ميان دو هزار و 986 مورد مرگ ناشي از مواد مخدر و روانگردان در سال 1393، 54.8 درصد مربوط به مسموميت حاد، 37 درصد مربوط به عوارض اعتياد و هشت درصد متعلق به مرگ ناشي از ترکيبات روانگردان بوده است.

وي همچنين اظهار کرد: همين آمار در پنج ماه نخست سال 1394 به اين ترتيب است که از ميان يک هزار و 191 مورد مرگ ناشي از مواد مخدر و روانگردان، 53 درصد مربوط به مسموميت حاد، 31 درصد مربوط به عوارض اعتياد و 16 درصد متعلق به مرگ ناشي از ترکيبات روانگردان بوده است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات