تبلیغات

ورود سامانه بارشي در اکثر نقاط کشور

باشگاه خبرنگاران/ آسمان تهران نيمه ابري و در بعضي ساعات رگبار و رعد و برق و گستره بارش ها در دامنه هاي جنوبي البرز و مناطقي از زاگرس پيش بيني مي شود.

بر اساس داده ها و الگوهاي پيش يابي هواشناسي روز جمعه فعاليت سامانه بارشي در غرب کشور تقويت مي شود و گستره ي بارش ها دامنه هاي جنوبي البرز، برخي از مناطق زاگرس مرکزي و شمال کشور را نيز فرا مي گيرد.

در اين روز با نفوذ جريانات سرد و مرطوب شمالي به روي سواحل جنوبي درياي خزر ابرناکي بارش باران و کاهش نسبي دما در استان هاي جنوبي درياي خزر و استان اردبيل روي خواهد داد .

روز شنبه موقتا از بارش ها در شمال غرب کشور کاسته مي شود ولي در برخي مناطق دامنه هاي زاگرس مرکزي و جنوبي نواحي مرکزي دامنه هاي جنوبي البرز سواحل شرق کشور بارندگي ادامه خواهد داشت.

شدت بارش ها در استان هاي ايلام، غرب لرستان ،کرمانشاه، جنوب مرکزي، غرب همدان، جنوب کردستان، شمال بوشهر، جنوب خوزستان و جنوب کهگيلويه و بوير احمد، روز شنبه در استان هاي مرکزي شرق قزوين شرق کرمانشاه، غرب همدان، جنوب کردستان، کهگيلويه و بوير احمد، غرب فارس، شمال خوزستان و روز يکشنبه در استان هاي بوشهر، جنوب فارس، هرمزگان، شمال خوزستان پيش بيني مي شود.

شايان ذکر است که از روز جمعه احتمال وقوع تگرگ و وزش باد شديد در برخي مناطق استان هاي واقع در دامنه هاي جنوبي البرز دور از انتظار نيست و روزهاي شنبه و يکشنبه در برخي مناطق ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس بارش به صورت برف خواهد بود.

آسمان تهران امروز نيمه ابري تا ابري در بعضي ساعات رگبار و رعد و برق با احتمال تگرگ خواهيم داشت و همچنين فردا نيز در بعضي ساعات بارش باران و در ارتفاعات برف پيش بيني مي شود.

بيشينه و کمينه هواي تهران به ترتيب 13 و 10 درجه سانتي گراد پيش بيني مي شود.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات