تبلیغات

4گوشه دنيا/ خودکشي هولناک پسر بچه 8 ساله

  X  

تاریخ خبر : جمعه 1394.08.15 - 09:41

4گوشه دنيا/ خودکشي هولناک پسر بچه 8 ساله

باشگاه خبرنگاران/ کليتون جيمز پسر 8 ساله‌اي است که به همراه خواهر کوچکترش که 6 سال دارد در خانه تنها بودند. او از اسلحه‌اي که در گوشه خانه بود، سوءاستفاده مي‌کند و با آن خود را به قتل مي‌رساند. پزشکي قانوني مرگ کليتون را خودکشي اعلام کرد و گفت: در طول 10 سال گذشته مرگ کليتون به عنوان جوان‌ترين خودکشي به ثبت رسيد.
بر اساس گزارش پليس کليتون در حالي دست به خودکشي مي‌زند که پدر و مادرش در خانه نيستند و خواهر خردسالش شاهد کشته شدن اوست. خودکشي کليتون معماهاي زيادي را براي پليس و روانپزشکان مطرح مي‌کند که چرا يک کودک که حتي نمي‌تواند بي حضور مادرش در کنار تختش بخوابد، دست به فاجعه هولناک اينچنيني بزند. از نبودن چنين خودکشي‌هايي در لاس وگاس 10 سال مي‌گذرد. اين حادثه به قدري وحشتناک بود که همه را در شوک فرو برد.
پليس محلي لاس وگاس در پايان گفت: مرگ کليتون در حال بررسي است و تيم‌هاي مختلفي در حال کار کردن روي اين پرونده هستند، اين پرونده شاکي خصوصي ندارد و به همين علت پرونده مرگ کليتون از جانب پليس جنايي بسته مي‌شود و از طريق تيم‌هاي ديگر علت خودکشي وي و هر چيزي که مربوط به کليتون و خانواده‌اش است، بررسي خواهد شد.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات