تبلیغات

شفاخونه/ داروي ضداضطراب و بازکننده عروق و رگها

شفاخونه/ داروي ضداضطراب و بازکننده عروق و رگها

بيتوته/ اقوام آزتک در مکزيک قبل از ورود اسپانيائيها از اثرات خواب آوري و ضد اضطرابي اين گياه استفاده ميکردند. اين گياه بواسطه اثراتش در پيشگيري از :
* بروز شديد علائم ترک اعتياد
* بي خوابي
موثر ميباشد.

خانواده: Passifloraceae
مشخصات: گياهي علفي، چند ساله، داراي ريزوم که چندين ساقه بالارونده و پيچ دار از آن خارج ميشوند. برگها متناوب، بدون کرک، با دمبرگ و لوب هاي پنجهاي از ساقهها جدا ميشوند. گلها با دمگل منفرد و بلند از محور برگهاي بالائي جدا ميشوند، هر گل داراي 5 کاسبرگ سبز روشن و 5 گلبرگ سفيد رنگ است. ميلههاي پرچم، متعدد، بنفش رنگ و بصورت دايرهاي کل نماي گل را از بالا به خود اختصاص داده و در مرکز آنها پرچمها که شکل چخماق تفنگ را دارند در جهات مختلف شکل عقربههاي ساعت را بخود گرفتهاند.
ميوه گوشتي، معطر، زرد و تخم مرغي شکل بوده و داراي گوشت سفيد و تعدادي دانه با بافت خشن ميباشد.
زمان جمع آوري گياه اواخر تابستان است.

پراکندگي:
بوميشرق و جنوب آمريکاي شمالي و شرق هند ميباشد.

بخش هاي مورد استفاده:
تمام گياه

ترکيبات شيميائي:
* هارمينHarmin، هارمانHarman و هارمولHarmul از گروه الکالوئيدها
* کرايزين Chrysin از فلاونوئيدها
* مالتولMaltol از گليکوزيدها
از مواد موثره اصلي ميباشند.

خواص:
آرامبخش و ضد اضطراب: ناشي از کرايزين ميباشد که بر روي گيرندههاي بنزوديازپيني اثر مثبت Agonist دارد و نيز ناشي از مالتول بوده که اثرات آرامبخشي دارد( برخلاف هارمالين و هارمين)

محرک مغز: بواسطه هارمالين و هارمين که آنزيم منوامين اکسيداز MAO را مهار کرده و باعث تحريک مغز ميگردد.

خواب آور: اثر خواب آوري ملايم داشته و معمولا" براي اين اثر همراه گياهان ديگر استفاده ميگردد.

باز کننده عروق: بواسطه اثر الکالوئيد هاي گياه ميباشد.

شل کننده عضلات: شل کننده عضلات اسکلتي ميباشد. ( ولي بر روي عضلات رحم اثر انقباضي دارد. )

اضطراب و بي خوابي: در مواردي که تنش روزمره زياد ميباشد ميتواند از بروز بيخوابي پيشگيري کند.

درمان :
اضطراب: در درمان اضطراب خفيف تا متوسط موثر ميباشد.

بيخوابي: اثر خواب آوري ملايمي دارد و روز بعد اختلال هشياري براي فرد ايجاد نميکند و بخصوص در روزهايي که فشارکاري و فکري زياد بوده است، موثر است.

دردهاي عصبي: در درمان دردهايي که منشاء عصبي دارند، موثر ميباشد.

گر گرفتگي: در درمان گرگرفتگي دوران يائسگي موثر ميباشد.

ترک اعتياد: در مصرف توام با داروهاي ترک اعتياد باعث کاهش اضطراب، بيخوابي،اسپاسم عضلاني و ديگر علائم حين ترک اعتياد ميگردد.

موارد احتياط و منع مصرف:
* در اطفال کوچکتر از 2 سال منع مصرف دارد.
* در افراد بالاي 65 سال درمان با مقادير کمتر شروع ميگردد.

تداخلات داروئي:
* با اثر گذاشتن بر روي پلاکتها منجر به افزايش احتمال خونريزي مخصوصا" در حضور داروهاي ضد انعقاد، ميگردد.
* مصرف همزمان با داروهاي
ضد تشنج : کاربامازپينCarbamazepine، فني توئينPhenitoine، سديم والپرواتValproate sodium
باربيتوراتها: فنوباربيتالPhenobarbital
بنزوديازپين ها: ديازپام Diazepam
ضد افسردگي سه حلقهاي: اميتريپتيلن Amitriptilene
آنتي هيستامين ها: ديفن هيدرامين Diphenhydramine
منجر به افزايش حالت خواب آلودگي و اختلال هشياري ميگردد.
* مصرف توام با داروهاي مهار کننده منو آمينو اکسيداز MAOI,s ممنوع است.

مصرف در دوران بارداري:
بعلت اثرات منقبض کننده بر روي عضلات رحم سقط زا بوده و مصرف آن ممنوع است.

مصرف در دوران شيردهي:
بدليل ورود به شير و اثرات نا شناخته مصرف آن ممنوع است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات