تبلیغات

کاربردي شدن پايان‌نامه‌ها از حرف تا عمل

ايسنا/ عضو هيأت‌ علمي گروه زمين‌شناسي دانشگاه اصفهان گفت: در برخي از دانشگاه‌ها ارائه صرف آمار بالاي مقاله‌ها به عنوان پيشرفت علمي به حساب مي‌آيد؛ اما اين امر کاملاً اشتباه است چرا که اين آمار به معناي کاربردي شدن آن‌ها و ارتباط با صنعت نيست.

همايون صفايي در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشي ايسنا منطقه اصفهان، در تعريف رشته زمين‌شناسي اظهار کرد: زمين‌شناسي از رشته‌هاي علوم پايه است و در پروژه‌هاي عمراني مانند تونل‌سازي با مطالعه ساختار واحدهاي ليتولوژيک (سنگ‌شناسي) به انجام پروژه‌هاي عمراني کمک مي‌کند.

وي با اشاره به کاربردهاي زمين‌شناسي در رشته‌هاي گوناگون افزود: مهندسان عمران در پروژه‌هاي عمراني بايد از رشته زمين‌شناسي کمک بگيرند، زيرا توجه به نکات زمين‌شناسي سبب بروز مشکلات کمتري براي پروژه‌ها مي‌شود. همچنين رشته زمين‌شناسي در کشف و استخراج مواد معدني (از معادن فلزي و غيرفلزي که به شکل سطحي يا تونل زيرزميني توسط مهندسان معدن انجام مي‌شود) با رشته معدن ارتباط دارد. زمين‌شناسي در بحث طاقديس‌هاي نفتي و مناطق داراي پتانسيل منابع هيدروکربن مثل نفت و... با حوزه نفت نيز در ارتباط است.

مديرگروه زمين‌شناسي دانشگاه اصفهان درباره ارتباط نهادها با دانشکده اظهار کرد: دانشکده زمين‌شناسي در قالب پايان‌نامه‌هاي دانشجويي با سازمان صنعت، معدن و تجارت و در بحث پروژه‌هاي مستقل از دانشگاه با شرکت نفت همکاري مي‌کند. اين دانشکده همچنين درباره آب‌هاي زيرزميني با شرکت آب منطقه‌اي و در مورد پروژه‌هاي عمراني مانند ساخت سدها نيز با سازمان عمران و نوسازي در ارتباط است.

صفايي با بيان اينکه افراط و تفريط در حوزه پژوهش‌هاي علمي وجود دارد، خاطرنشان کرد: در برخي دانشگاه‌ها ارائه آمار بالاي مقاله‌ها به عنوان پيشرفت علمي به حساب مي‌آيد، اما اين امر کاملاً اشتباه است. پژوهش تکراري که سال‌ها قبل در خارج از ايران انجام شده، شايد براي جامعه و صنعت ايران مفيد باشد؛ اما به معناي کاربردي شدن آن‌ها و ارتباط با صنعت نيست.

وي با اشاره به سياست دانشگاه‌ها براي کاربردي کردن پايان‌نامه‌ها، اظهار کرد: سياست دانشگاه‌ها بايد حرکت به سمت کاربردي شدن پژوهش‌ها باشد، اما در عمل چنين نيست.

عضو هيات‌علمي گروه زمين‌شناسي دانشگاه اصفهان ادامه داد: اگر اعتماد متقابل ميان صنعت و دانشگاه به وجود آيد، مشکلات نيز رفع مي‌شود. اعتمادسازي ميان دو بخش صنعت و دانشگاه بايد به تدريج ايجاد شود و به شکل دستوري به وجود نمي‌آيد.

صفايي خاطرنشان کرد: در اين زمينه مانند تمام مسائل بايد فرهنگ‌سازي انجام شود، در حال حاضر حرکت‌هايي انجام شده؛ اما هنوز هم جاي کار دارد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات