تبلیغات

ماموران دولت در ۹ کشور "فوق ا&

ساعت 24-با تصویب دولت، ماموران دولتی در ۹ کشور عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و سومالی به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه "فوق العاده اشتغال" می‌گیرند.

ماموران دولت در ۹ کشور با تصویب دولت، ماموران دولتی در ۹ کشور عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و سومالی به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه "فوق العاده اشتغال" می‌گیرند.

هیات وزیران در جلسه اخیر خود تصویب کرد:فوق العاده اشتغال خارج از کشور به مستخدمات دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین، سوریه و سومالی به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه پرداخت شود.

مرجع : تسنیم

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات