تبلیغات

حوادث/ حکم اعدام براي قاتل کارشناس وزارت دفاع

باشگاه خبرنگاران/ مرد جواني که کارشناس وزارت دفاع را کشته بود، به قصاص محکوم شد.

12 اسفند سال 90 ماموران پليس پايتخت در جريان وقوع يک قتل قرار گرفتند که بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با حضور در محل حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند.

با حضور ماموران در محل در پل مديريت تحقيقات آغاز شد و در نهايت مشخص شد که يکي از کارشناسان وزارت دفاع با ضربه به سرش به قتل رسيده است. بنابراين ماموران به دنبال قاتل گشتند و در نهايت مشخص شد که مقتول آخرين بار در فرودگاه مهراباد از زاهدان به تهران بازگشته و سوار يک خودرو شده است. بنابراين ماموران به شناسايي راننده خودرو پرداختند و در نهايت موفق شدند او را رديابي و دستگير کنند.

مرد جوان در بازجويي ها با اعتراف به قتل به ماموران گفت: چند وقتي بود که به پول زيادي نياز داشتم، براي همين تصميم به سرقت گرفتم. شب حادثه به فرودگاه مهرآباد رفتم تا يک مسافر پولدار را سوار خودرويم کنم. ساعت دو شب بود که مردي با ظاهر اراسته توجهم را جلب کرد و تصور کردم بايد پول زيادي همراهش باشد. براي همين او را سوار کردم و در راه با تهديد شوکر از او خواستم پول هايش را به من بدهد. اما مقاومت کرد براي همين با شوکر او را بيهوش کردم و کيف هايش را گشتم. اما ٢٠٠ هزار تومان بيشتر پول پيدا نکردم. همان لحظه احساس کردم ممکن است مرا بشناسد براي همين با آينه ماشين به سرش زدم و با رها کردن جسدش فرار کردم.

با اعتراف اين مرد پرونده وي پس از صدور کيفرخواست به شعبه دوم دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. صبح ديروز متهم در اين شعبه محاکمه شد و تمام اظهاراتش را انکار کرد.

وي به قضات گفت: من از طريق گوشي تلفن همرا رديابي شدم که اين تلفن را من از روي ميز همکارم برداشتم و از طريق آن دستگير شدم. اعترافات قبلي ام هم تحت فشار شکنجه بود و من قتلي انجام ندادم.

با اين اظهارات در پايان هيات قضايي وارد شور شدند و حکم قصاص متهم را صادر کردند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات