تبلیغات

سرنخ اين همه همجه به کشاورزي خوزستان به کجا باز مي‌گردد

سرنخ اين همه هجمه به کشاورزي خوزستان به کجا باز مي‌گردد

الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

اولويت‌هاي اساسي جهان ما است اما شرايط امروز ايران متاثر از حرکت پرشتاب کشور به سوي استقلال اقتصادي در دو دهه گذشته بوده است و برنامه‌هاي توسعه بنا به شرايط ناهمگون سرزميني، منجربه توسعه‌ي نامتوازن کشور شده است لذا اکنون در آسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه، ضرورت بازنگري در برخي حوزه‌ها به چشم مي‌خورد.

البته اين امر يک ضرورت طبيعي است زيرا فرآيند صنعتي شدن که ذيل برنامه‌هاي توسعه و مدرنيزاسيون تعريف مي‌شود. صرفنظر از هر موقعيت جغرافيايي، با خود آسيب‌ها و پيامدهاي بهمراه مي‌آورد لذا برنامه‌هاي توسعه در استان خوزستان نيز مثل کل پروژه‌ي مدرنيزاسيون، پيامدهايي با خود بهمراه داشته و خواهد داشت. البته اين پيامدها با شدت و ضعف‌هاي مختلف در ايران خود را نشان داده، پس عقل سليم حکم مي‌کند که در حوزه محيط زيست از برخوردهاي سطحي و احساساتي و غير علمي بشدت پرهيز شود چراکه گفتمان محيط زيست گرايي يک گفتمان علمي جدي است، نه يک هيجان احساساتي، دفعي! که تبديل به اتاق جنگ کساني شود که براي تبديل شدن به منجي، سينه چاک مي‌دهند و آسمان و ريسمان را بهم مي‌دوزند تا در نقش دايه‌ي مهربان‌تر از مادر، چنان موضع حق به جانبي بگيرند که امر بر خودشان نيز، مشتبه شود و خواسته و ناخواسته بخواهند ملبس به لباس منجي محيط زيست، از اين نمد نماليده براي خود، کلاهي بدوزند.

در فلسفه حکايتي معروف وجود دارد که مي ‌گويد اگر بنا داشتيد جامعه‌اي را به نابودي بکشانيد کافي است جاي هرکس را در آن عوض کنيد صاحب تخصص و هرحرفه را برکاري بگماريد که در تخصص و صلاحيتش نيست، درست شبيه برگزار کنندگان بعضي از همايش‌هاي محيط زيستي در همين خوزستان خودمان، تخصص آنها گويي برگزاري سمينارهايي از شير مرغ تا جان آدميزاد است و در اين ميانه خودشان، هم دبير کميته‌اند و هم برگزار کننده و هم هيات علمي کميته و هم دبيرخانه سمينار و هم رابط رسانه‌اي و خلاصه سوپرمن سمينارهاي محيط زيستي‌اند، کساني که با دانشي رشک برانگيز در يک خبر، پنبه نيمي از کشاورزي خوزستان را يک جا مي‌زنند و به آن هم بسنده نمي‌کنند و جهاد کشاورزي و سازمان محيط زيست خوزستان را هم يکجا و با هم ضربه‌ي فني مي‌کنند.

اين علامه‌ي دهر و اين بطلميوسان زمان، تقريباً به همه رسانه‌هاي ريز و درشت شخصاً زنگ مي‌زنند و اصرار دارند متني يکسان را بعنوان خبر کشف بزرگشان به عالم و آدم برسانند چراکه فکر مي‌کنند از رهگذار رسانه‌ها مي‌توان براي سمينارهاي همه ‌فن و حريفشان سياهي لشکر رسانه‌اي جمع کنند البته آنان کارنامه‌ي جالبي دارند از برگزاري سمينار يادگيري زبان انگليسي تا برگزاري سمينار محيط زيست‌گرايي.

براستي بايد از خود پرسيد چه نهاد و سازماني مسوول صدور مجوز برگزاري اينچنين سمينارهايي است که کمترين خطرشان تبديل کردن يک گفتمان علمي به يک کاريکارتور گل آقايي است؟

هيات علمي برگزار کننده اين سمينارها کدام دپارتمان علمي دانشگاهي در دانشگاهاي معظم استان است؟

کدام متخصص درد آشناي محيط زيستي از چنين شومن‌‌هايي حمايت مي‌کند؟ براستي چه کسي بناست برگزاري اين سمينارها را نياز سنجي و ارزيابي کند و همچنين بايد پرسيد پنهان شدن زير پوشش سمينارهاي محيط زيستي، بناست منافع چه کساني را تامين کند؟

سميناري که از همان ابتدا تصميم‌اش را گرفته است که يکجا حسابش را با سازمان محيط زيست سازمان جهاد کشاورزي خوزستان و صنايع ريز و درشت تسويه کند، مي‌خواهد آبي به آسياب چه کسي بريزد. و يک پرسش اساسي‌تر حالا که طرح ۵۵۰ هزارهکتاري در حال رسيدن به انجام و سرانجام و در انتظار تخصيص منابع آب مناسب است اين پرسش چون بختکي بر ذهن آدمي پنجه مي‌افکند که سرنخ اين هجمه به کشاورزي خوزستان به کجا باز مي‌گردد؟

و باز به نکته آغازين باز گرديم که گفتمان محيط زيست گرايي در خوزستان يک ضرورت عقلاني است که جز با مسلح شدن به دانش تخصصي و اجماع علمي به سرمنزل مقصود نمي‌رسد، فراموش نکنيم با ساختن تصويري کاريکاتوري از محيط زيست، با متهم کردن اين نهاد و آن نهاد با استدلالهاي صد من يه غاز و حرف‌هاي عمدتاً ناپخته، بنا نيست محيط زيست خوزستان بسامان شود.

بياييم با عقلانيت و نگاه خردورزانه که بزرگترين دستاورد مدرنيته است به نقد برنامه‌هايي بپردازيم که از اين عقلانيت منحرف شده‌اند، بيايم توسعه خوزستان را در يک برنامه متوازن، نقدي منسجم کنيم تا صنعت، راهي بخردانه براي پيامدهاي خود بيابد و سرمايه‌گذاران ترسان و مردد در آستانه‌ي‌ ورود به خوزستان را اطمينان ببخشيم که اينجا در اين استان عزيز حرف اول و آخر را عقلانيت و خردورزي مي‌زند نه غوغا سالاري و هيجان پروري.

اينجا در نزديکي مدار ۳۱ درجه عرض شمالي، در مرکز استوايي‌ترين قلب‌هاي عالم، ما خوزستاني‌ها خويشاوند حکمتيم و فرزندان بامداد پيروزيم که طلوع فجر را با فطريه‌ي ايمان و عشق و عقلمان مي‌پردازيم، حال اگر شما نيز اهل اين ولايتيد بسم‌الله.

*حسين سعادت پناه

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات