تبلیغات

تماشا کنيد/ گجتي براي کنترل کليدهاي برق اطراف منزل شما

تماشا کنيد/ گجتي براي کنترل کليدهاي برق اطراف منزل شما

از جمله مقوله هايي که در دنياي فناوري با آن رو به رو هستيم، مسئله خانه هوشمند است. خانه اي که امکانات و ابزارهاي آن به صورت غيرمستقيم و با استفاده از فناوري هاي جديد مورد استفاده ساکنان آن قرار مي گيرد اما اين اين کار نيازمند هزينه و همچنين شرايط ويژه اي مي باشد که باعث رشد و توسعه آهسته اين خانه ها مي شود لذا در ادامه شما را با ابزاري آشنا خواهيم کرد که قدم مطلوبي را در اين زمينه بر مي دارد که نام آن “Microbot Push” مي باشد.

آي بايت/ از جمله مقوله هايي که در دنياي فناوري با آن رو به رو هستيم، مسئله خانه هوشمند است. خانه اي که امکانات و ابزارهاي آن به صورت غيرمستقيم و با استفاده از فناوري هاي جديد مورد استفاده ساکنان آن قرار مي گيرد اما اين اين کار نيازمند هزينه و همچنين شرايط ويژه اي مي باشد که باعث رشد و توسعه آهسته اين خانه ها مي شود لذا در ادامه شما را با ابزاري آشنا خواهيم کرد که قدم مطلوبي را در اين زمينه بر مي دارد که نام آن “Microbot Push” مي باشد.

به وسيله اين ابزار مي توانيد تجهيزات الکتريکي خانه را که همواره داراي کليد روشن و خاموش هستند را از راه دور کنترل کنيد. در واقع Microbot Push يک کليد رباتيکي کوچک و بي سيم است که با نصب آن بر روي کليدها، مي توان دستگاه ها را روشن و خاموش کرد.

براي کنترل اين دستگاه مي توانيد از گوشي همراه خود استفاده کنيد.

با تماشاي ويدئوي زير مي توانيد با نحوه عملکرد اين دستگاه کاربردي آشنا شوبد، دستگاهي که به راحتي مي تواند داشتن يک خانه هوشمند را براي شما تداعي کند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات